Gebiedsmanagers treedt toe als Convenantpartner

Gebiedsmanagers treedt toe als Convenantpartner

Gebiedsmanagers heeft afgelopen periode haar contacten met opdrachtnemers op diverse fronten verstevigd. Zo is Gebiedsmanagers sinds 2015 actief lid van MKB-Infra. Via de commissie Duurzaamheid & Innovatie is Gebiedsmanagers actief betrokken bij het verder...
Holland Park, Diemen

Holland Park, Diemen

Het voormalige kantorenpark Bergwijkpark Noord in Diemen is gesloopt en wordt getransformeerd in een stedelijke woonomgeving met grachtenpanden, winkels, horeca en een stadspark. Gebiedsmanagers is hierbij verantwoordelijk voor het civieltechnisch procesmanagement bij...
SROI invulling door Gebiedsmanagers

SROI invulling door Gebiedsmanagers

Bij de uitwerking van diverse uitvoeringscontracten heeft Gebiedsmanagers zich verder verdiept in de SROI-verplichtingen, die namens de opdrachtgever bij civiele projecten worden ingebracht. Er zijn hierbij waardevolle ervaringen opgedaan door de combinatie van SROI...
Succesvolle aftrap MVO bij Gebiedsmanagers

Succesvolle aftrap MVO bij Gebiedsmanagers

Woensdag 28 sept. jl. hebben wij een eerste concrete stap gezet in het formuleren van, maar ook handelen volgens een actief MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). We wilden er echter voor waken dat dit op korte termijn zou resulteren in alleen maar mooie...