Follow up THEMAMIDDAG BIM-GWW

In aansluiting op de eerste BIM GWW sessie (Zie bericht) zal Gebiedsmanagers B.V. 12 april a.s. een tweede presentatie verzorgen voor de regio-ingenieurs. Deze presentatie zal meer specifiek toegespitst worden op huidige toepassingsmogelijkheden voor de opdrachtnemer,...

Het eerste lustrum is een feit

Inmiddels is Gebiedsmanagers alweer 5 jaar jong! We zijn er trots op dat we in die 5 jaar zijn uitgegroeid tot een breed civieltechnisch adviesbureau van in totaal 17 medewerkers. Dat hebben we intensief gevierd met ons team in Antwerpen, waar we inmiddels weer van...
Logistiek Draaiboek Den Haag CS Kwadrant

Logistiek Draaiboek Den Haag CS Kwadrant

Hoe kunnen de logistieke raakvlakken tussen verschillende bouwprojecten in elkaars nabijheid duidelijk in kaart gebracht worden? Gebiedsmanagers neemt deze opgave wel heel letterlijk met het gebiedsportaal Den Haag CS Kwadrant! Het gebied rondom Den Haag Centraal...