Duurzame verkeersborden in Wilgenrijk Maassluis

In Wilgenrijk, de nieuwbouwlocatie in de Dijkpolder in Maassluis, zijn, als een van de eerste locaties in Zuid-Holland, duurzame bamboe verkeersborden geplaatst. De borden zijn gemaakt van bamboe, een onuitputtelijke grondstof. Omdat bamboe tijdens zijn leven meer CO2...

Bruggen in Wilgenrijk

Wilgenrijk is een nieuw woongebied in ontwikkeling tussen Rotterdam en Den Haag, dicht bij Maassluis, Maasland en het natuurgebied Midden-Delfland. In dit gebied van Wilgenrijk worden de komende jaren ca.  1.750 woningen gebouwd. Het gebied is groen, waterrijk en...

Klimaatadaptief ontwerp in de wijk Westpolder

In opdracht van de gemeente Papendrecht is in 2016 door Buro Bergh en Gebiedsmanagers samen met de bewoners van de wijk Westpolder een klimaatadaptief herinrichtingsontwerp voor de wijk Westpolder opgesteld. In het ontwerp wordt een (deels) gescheiden...

Hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering?

Gebiedsmanagers staat middenin het civieltechnische werkveld. Daarin zien wij de praktische gevolgen van klimaatverandering. Onze leefomgeving heeft te maken met extremiteiten op het gebied van hitte, neerslag en droogte. Deze alsmaar urgenter wordende opgave vraagt...