Tijdens Infralokaal op 27 november presenteren gemeente Maassluis, Building Changes/Hogeschool Amsterdam en Gebiedsmanagers in samenwerking met Rondom GWW en RegioIngenieurs de laatste inzichten in, en verkennen zij graag met u de mogelijkheden tot verdere samenwerking en slimmer aanbesteden voor een klimaatbestendige stad. Bekijk hieronder de uitnodiging en meld je aan!

Uitnodiging

Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. In steden is er meer schade door wateroverlast, terwijl droogte leidt tot problemen met funderingen en stedelijk groen door lage grondwaterstanden. Hitte geeft tal van problemen: van gezondheidsproblemen tot problemen met infrastructuur.

Gemeenten hebben de opdracht om vanaf 2020 wijken/straten klimaatbestendig (her) in te richten.

De noodzaak van een klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte is duidelijk. Nu nog in de praktijk brengen! Vanuit het programma ‘Klimaatwerk in uitvoering’ werken aannemers en gemeenten hier gezamenlijk aan.

Tijdens Infralokaal op 27 november presenteren wij de laatste inzichten en verkennen we graag met u de mogelijkheden tot verdere samenwerking en slimmere aanbestedingen voor een klimaatbestendige stad.

Locatie gemeentehuis Maassluis
Koningshoek 93.050
3144 BA Maassluis

Aanvang 14.00 uur

1. Welkom en opening
Geert-Jan Verkade Building Changes

2. Maassluis Rainproof
Marc van der Leeuw gemeente Maassluis

3. Introductie klimaatadaptatie in de praktijk
Tom Schoenmaker gemeente Huizen/Hogeschool van Amsterdam. Klimaatverandering, gemeentelijke Strestesten, kosten en baten van klimaatbestendige inrichting (Klimaat past ook in uw straatje)

4. Waterdoorlatende verhardingen
Andre Houtepen Rotterdam/ Floris van de Boogaard Hanze Hogeschool
Wat werkt wel wat werk niet, ervaringen in Rotterdam

5. Wijktypologie en leefstijlen
Karel Ossewaarde Gebiedsmanagers. Klimaat-adaptieve leefstijlen: elke leefstijl heeft een eigen voorkeur

6. Participatie van bewoners mbv Digitale enquête
Karel Ossewaarde Gebiedsmanagers

Afsluiting 16.30 uur