Aanbesteden op basis van Best Value Procurement heeft vele voordelen ten opzichte van een normaal aanbestedingstraject. Het aanbesteden van een project wordt nogal eens ervaren als een lastig proces. Het op te stellen contract voelt als keurslijf dat eigenlijk net niet helemaal past.

Terwijl juist in de aanbestedingsfase de expertise, visie en belangen van alle partijen bij elkaar kunnen worden gebracht en kunnen worden aangepast om het beste resultaat te bereiken. Door aan te besteden op basis van Best Value Procurement (BVP) wordt ruimte gegeven aan alle partijen om hun inzichten in te brengen volgens een gestructureerd proces. Gebiedsmanagers heeft Best Value Procurement bij meerdere projecten ingezet en dat heeft opgeleverd:

  • Wat is je projectdoelstelling? Wat wil je echt bereikenen?
  • Wat zijn onzekerheden voor het project?
  • Kiezen voor een ervaren en enthousiaste inschrijver

Hieronder staan de stappen beschreven die als leidraad kunnen worden gehanteerd bij Best Value Procurement

  1. Definieer je projectdoelstelling
  2. Beschrijf de huidige situatie
  3. Leg je randvoorwaarden en uitgangspunten goed vast
  4. Dicteer niet te veel, laat je verrassen door de inschrijvers!
  5. Stel je vragen in de concretiseringsfase en haal onzekerheden over de inschrijving weg
  6. Start met vertrouwen in je opdrachtnemer en het project!

Zie ook het artikel Top project Aanbesteding Wilgenbrug waarin de concrete toepassing en ervaring met Best Value Procurement wordt toegelicht.aanbesteden met Best Value Procurement