Voorafgaand op de uitwerking van het uitvoeringscontract moet ons inziens altijd de vraag gesteld worden of de basisinformatie op orde is. Voor elk type contract dient de basisinformatie op orde te zijn. Hierbij zoeken wij het evenwicht tussen ‘het bieden van extra informatie’ versus ‘het voorkomen van onnodig hoge onderzoekskosten’.  Een goede risico-analyse per project geeft helderheid of er bv. Wel/niet noodzaak is tot extra geotechnisch onderzoek. Onze ervaring wijst uit dat vrijwel alle ‘meerwerkkosten’ te wijten zijn aan gebrekkige voorinformatie. Door onze GIS-portalen (en daarmee het makkelijk ontsluiten van beschikbare informatie) willen wij voorkomen dat onnodig extra kosten gemaakt worden in het aanreiken van deze basisinformatie.

Lees verder

Daarnaast bieden wij u een stuk unieke expertise door uw gemeentelijk Handboek / Programma van Eisen op gestructureerde manier inzichtelijk te maken, maar vooral te kunnen bijhouden. Hiermee verkrijgt u uw Handboek Online en kan elke projectbetrokkene kennis nemen van uw gemeentelijke richtlijnen, procedures en voorschriften. Door vervolgens per project hiervan een projectspeficieke set te maken ontstaat ‘als vanzelf’ de kaders voor het uitvoeringscontract. Lees hier meer toelichting op ons Handboek Online.

Afhankelijk van risico’s en benodigde vergunningen maken wij een inschatting op welke wijze er aanvullende projectadvisering noodzakelijk is. Een voorontwerp riolering kan bv. ook bij Design&Construct veel meerwaarde geven door inschrijvers alvast een oplossingsrichting mee te geven. Hierbij is onze ervaring dat ‘regisserende overheid’ nog wel eens verward wordt met ‘vooral niets doen’ en daarbij risico-reductie onvoldoende serieus te nemen.

Uiteindelijk zijn wij graag bereid om elk type uitvoeringscontract voor u uit te werken. Wij kennen het volledige spectrum aan RAW-bestekken, prestatiebestekken, kwaliteitsbestekken, E&C, D&C etc. Ondersteuning is mogelijk zowel in de voorbereidingsfase maar natuurlijk ook in de uitvoeringsfase. Wij beschikken over een uitgebreid instrumentarium om bv. de Systeemgerichte Contractbeheersing efficient op te tuigen, en waar mogelijk de gemeentelijk medewerkers hierin mee te nemen.

Referentie projecten

Papendrecht, E&C/UAV-GC Herinrichting openbare ruimte obv. meervoudig onderhands (incl. klimaatadaptatie, participatie etc.)