Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten, leveringen, offertes, inkoop zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Disclaimer

Voor E-mail berichten verzonden door Gebiedsmanagers geldt:

Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten of informatie die is beschermd door een beroepsgeheim. Indien u niet de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u dit bericht met de eventuele bijlage(n) te vernietigen en/of te verwijderen zonder van de inhoud kennis te nemen en de inhoud ervan niet te gebruiken, niet te kopiƫren en niet aan derden ter beschikking te stellen of onder derden te verspreiden.

* Alle diensten worden aangeboden door Gebiedsmanagers BV, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 56905815, onder haar Algemene Voorwaarden. Deze zijn, voor zover niet bekend of verstrekt bij de opdracht, gepubliceerd op onze website en worden op eerste verzoek toegezonden.