Gebiedsmanagers adviseert in toepassing van contractvormen, die het beste aansluiten bij de doelstellingen van de opdrachtgever en helpen bij beheersen van de bijbehorende risico’s. Maar ook oog hebben voor het pakken van mogelijke kansen. In het ontwikkelgebied Wilgenrijk, gemeente Maassluis, worden de komende jaren diverse bruggen gerealiseerd. In plaats van elke brug apart aan te besteden (per deelplan), hebben we deze gebundeld in 1 uitvraag. Er is gekozen voor een Bouwteamuitvraag. Hiermee hebben we de markt uitgedaagd mee te denken over efficiëntie en optimalisatie van de bruggen, zonder dat alle uitgangspunten vooraf bekend waren. Door te werken met een plafondbedrag, houden we grip op de kosten. Met de aannemer en stedelijk ontwerper lopen we als bouwteam het ontwerpproces door. Waarbij we met elkaar de randvoorwaarden in het oog houden, maar nog steeds flexibel zijn in ontwerpkeuzes en belangen van andere stakeholders, zoals de gemeente. Daarbij maken we ook gebruik van de expertise van de aannemer en bruggenleverancier. Het plan van aanpak van de aannemer bij de inschrijving was dan ook een belangrijk kwaliteitscriterium. Met een commitment voor het plafondbedrag en concrete voorstellen mogelijkheden voor optimalisatie, zijn we gekomen tot keuze van de aannemer met de beste prijs– kwaliteitsverhouding.

 

Inmiddels is Gebiedsmanagers, samen met Echo Urban Design en GKB Barendrecht bezig met het uitwerken van de ontwerpen van de bruggen. Hierbij werkt GKB nauw samen met FiberCore. De 6 composietbruggen worden komende jaren gerealiseerd.