Vanwege de aanhoudende groei van de bedrijfsactiviteiten van Lely wordt de Lely Campus uitgebreid met nieuwe kantoorruimtes en een nieuwe productiehal. De totale nieuwbouw heeft een omvang van ca. 30.000m2. Hierbij staat duurzaamheid centraal en een prettige werkomgeving voor onze medewerkers. Wederom wordt er gegaan voor ‘BREEAM Outstanding’ certificering. 

 

Als Gebiedsmanagers zijn wij trots om vanaf het begin mee te mogen werken aan dit project. Hierbij begeleiden wij het volledige bouw- en woonrijp maken van het terrein. Het begeleiden van de sloop van de oude productiehallenhet ruimen en omleggen ondergrondse infrastructuurhet saneren van het terrein en het verzorgen van de volledige peilwijziging voor het hele gebied zijn onderdeel van onze werkzaamheden. Dankzij ons Gebiedsportaal en onze 3D grondbalans vindt er een efficiënte uitvoering plaatst en wordt er actief gestuurd op grond en zand stromen om zo de kosten voor Lely optimaal in hand te houden. Ook wordt bij het uitgraven van de bouwputten voor de poeren en fundatie gebruik gemaakt van een graafmodel met de palen hierin opgenomen om zo schade aan de Vibro-palen tijdens het ontgraven te voorkomen. 

Nu het bouwrijp maken nagenoeg gereed is en het grondwerk voor de daadwerkelijk opbouw gereed is, wordt er doorgepakt naar het woonrijp makenIn deze fase wordt ingezet op modernste klimaat- en duurzaamheidsinzichten voor zowel de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur.