Gebiedsmanagers kan voor uw projecten een Gebiedsportaal opzetten en waar nodig essentiële informatie verzamelen en toevoegen. Hierbij zijn alle projectbetrokkenen (intern, maar ook opdrachtgever en overige betrokkenen) snel en efficiënt geïnformeerd en aangehaakt. Ook is met de huidige middelen zeer snel een visualisatie van het project mogelijk te maken, en kan bijvoorbeeld een 3D -analyse goed inzichtelijk te maken in hoeverre knelpunten met kabels en leidingen vooraf weggenomen kunnen worden. Juist in de voorbereidingsfase kunnen hier de juiste beslissingen genomen worden in wel/niet versnellen en kunnen kostenoptimalisaties gevonden worden.

Lees verder

Wij zijn gewend de projectdoelstellingen en hieruit voortvloeiende eisen, die aangereikt zijn door de opdrachtgever helder vast te leggen. Wij gebruiken hiervoor een unieke zelf ontwikkelde template in Relatics om op een efficiente manier te valideren en te verifiëren. Tijdens de uitwerking van het project blijven alle projectbetrokkenen geïnformeerd over de actuele status van alle uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen.

Het gegevensportaal , duidelijk geformuleerde projectdoelstellingen en vraagspecificatie (op basis van onze template) geven een vliegende start voor uitwerking van uw opdracht.

Bij opdrachten voor Design & Construct kunnen wij voor u de volledige projectbeheersing voor u oppakken. Op een doelmatige wijze weten wij invulling te geven aan deze noodzakelijke activiteit om te zorgen dat de opdrachtgever ziet dat er op professionele manier invulling wordt gegeven aan de uitwerking van zijn contract. Specifieke component betreft een succesvolle oplevering naar de opdrachtgever.