Het aanbesteden van een project wordt nogal eens ervaren als een lastig proces. Het op te stellen contract voelt als een keurslijf dat eigenlijk net niet helemaal past. Terwijl juist in de aanbestedingsfase de expertise, visie en belangen van alle partijen bij elkaar kunnen worden gebracht en kunnen worden aangepast om het beste resultaat te bereiken. Door aan te besteden op basis van Best Value Procurement wordt ruimte gegeven aan alle partijen om hun inzichten in te brengen volgens een gestructureerd proces. Gebiedsmanagers heeft Best Value Procurement bij meerdere projecten ingezet wat veel tevredenheid opleverde bij de klanten. Klik hier voor het project Aanbesteding Wilgenbrug waarin de concrete toepassing en ervaring met Best Value Procurement wordt toegelicht.