Een klimaatbestendige ontwikkeling, wat houdt dat in? Elke ontwikkeling heeft specifieke uitdagingen om klimaatbestendig te worden. Een vaak besproken onderwerp van een klimaatbestendige inrichting: Wateroverlast. Wanneer ervaren we overlast, mag er water op straat optreden en hoe snel moet het water weer weg zijn? Dit is uitgewerkt voor de woningbouwlocatie Wilgenrijk in Maassluis. Lees ons volledige artikel over onze aanpak, gepubliceerd in het vakblad Civiele Techniek. Wilt u meer informatie over onze klimaat adaptieve oplossingen, dan kunt u contact opnemen met Maarten de Hoog РAdviseur expert op dit gebied.