Op basis van ons raamcontract ingenieursdiensten in de gemeente Delft zijn wij met veel enthousiasme gestart met een volgende opdracht.

De opdracht bevat het uitwerken van een rotonde, op het kruispunt van de Schoemakerstraat, Booijstraat en Stieltjesweg in Delft. Het verkeerskundige ontwerp is hiervoor opgesteld door onze netwerkpartner Dick van Veen. Dit zal komende periode door ons worden uitgewerkt van schets naar definitief ontwerp. Vanaf het definitieve ontwerp stellen wij een bestek en bestekstekening op zodat deze gebruikt kan worden voor de aanbesteding.

Het realiseren van een rotonde kost de benodigde ruimte in het openbaar gebied. Er zal water gedempt moeten worden wat afgestemd wordt met Hoogheemraadschap Delfland. Het verhardingsoppervlak moet worden uitgebreid, daarvoor is een geotechnisch en wegenbouwkundig advies opgesteld. Samen met het uitgevoerde milieukundig onderzoek verwerkt Gebiedsmanagers deze informatie tot een gedegen technisch ontwerp.

De uitdaging is om alle stakeholders te informeren over de aanpassingen van het kruispunt, daarbij heeft elke stakeholder zijn eigen zorgen. De TU Delft wil geen extra trillingen van een rotonde en een goede aansluiting op het TU terrein. De naastgelegen woningbouwontwikkeling wil weer een goede bouwlogistiek als beide projecten gelijktijdig in uitvoering zijn. Ook de nutsbedrijven hebben eigen wensen en behoefte. Samen met deze partijen zoekt Gebiedsmanagers met de gemeente Delft naar een gedragen ontwerp en goede uitvoeringsmethode en -fasering.

Naar verwachting wordt halverwege 2021 gestart met de uitvoering. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd, zodat de wegen niet geheel afgesloten hoeven te worden.