Het voormalige kantorenpark Bergwijkpark Noord in Diemen is gesloopt en wordt getransformeerd in een stedelijke woonomgeving met grachtenpanden, winkels, horeca en een stadspark. In de komende 2,5 jaar vindt een zeer groot aantal werkzaamheden plaats op het gebied van woningbouw en herinrichting van de buitenruimte.

De fasering van het plan is bijzonder complex en als gevolg van variaties in de planning wijzigt de fasering regelmatig. Gebiedsmanagers heeft voor Holland Park, als onderdeel van het BLVC-plan, een dynamische faseringskaart ontwikkeld in haar eigen GIS systeem. Hierbij kan voor elke willekeurige datum een faseringskaart worden gegenereerd. Ook is de faseringskaart gekoppeld aan een MS Project planning, waardoor bij wijzigingen in de planning de faseringskaart direct vanuit de planning geactualiseerd kan worden. De actuele faseringskaarten zijn voor alle bij het project betrokken partijen altijd direct in te zien vanuit elke moderne webbrowser.

In de faseringskaart zijn de werkzaamheden op hoofdlijnen opgenomen. Zo is zichtbaar wanneer welke gebouwen worden ontwikkeld, wanneer op welke locaties aan de wegen wordt gewerkt, wanneer bestaande viaducten worden gesloopt, waar op welke momenten water wordt gegraven, e.d. Ook zijn de beschikbare routes voor bouwverkeer, woonverkeer, voetgangers en fietsers zichtbaar in de kaarten. Door in de webbrowser een gewenste datum in te vullen kan direct voor die datum een kaart worden gegenereerd met de dan spelende werkzaamheden en verkeerssituatie. Ook kan de fasering als animatie worden afgespeeld waarmee het verloop van de fasering in de tijd inzichtelijk is.

Zoals eerder aangegeven is de faseringskaart gekoppeld aan de planning die is opgesteld in MS Project. Wanneer de planning wordt gewijzigd kan direct de faseringskaart worden geüpdatet, waardoor in de webbrowser direct faseringskaarten kunnen worden gegenereerd op basis van de meest actuele planning. Hiermee is de dynamische faseringskaart ook een uitstekend hulpmiddel om een complexe planning visueel te maken en waarmee conflicten in de planning snel inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

BLVC