Onze samenleving verandert. We zien de trend dat mensen zichzelf beter kunnen en willen organiseren, onder andere door betere informatie- en communicatiemogelijkheden die het internet biedt. De overheid beweegt duidelijk mee in deze ‘bottom-up’ trend, door het geleidelijk introduceren van de participatiesamenleving. Dit doet zij onder andere met instrumenten als de (toekomstige) Omgevingswet.  

Deze trend vraagt om een omslag in denken en doen, ook voor partijen in de GWW en ruimtelijk ordenaars. In ons werk wordt participatie in toenemende mate nut en noodzaak van het projectproces. Noodzaak vanwege de onvermijdelijke ‘bottom-up’ trend, nut vanwege het feit dat de potentiële meerwaarde van participatie klinkklaar is. Een project waarbij gebruik wordt gemaakt van de lokale kennis van stakeholders, die leidt tot meer draagvlak, is een robuuster project. Bovendien is een projectresultaat veel duurzamer wanneer het is afgestemd op de wensen van de gebruiker. 

Maar hoe dan? Want participatie goed organiseren kan lastig zijn. Hoe bereik en mobiliseer je effectief de bewoners en gebruikers van een gebied? Hoe krijg je vervolgens op een efficiënte manier inzicht in hun wensen en knelpunten? Al snel denkt men aan de papieren tijger van vragenlijsten, retourenveloppen en een hoop verloren uren om de – vaak beperkt bruikbare – informatie te verwerken.    

Gebiedsmanagers heeft dé oplossing om u te ontzorgen in de wens voor een helder en efficiënt participatieproces. Dit doen wij met onze digitale enquêtetool. De tool biedt specifieke vraag- en antwoordmogelijkheden, waarbij de koppeling gelegd kan worden met de plattegrond van de projectlocatie. Respondenten lopen via PC, tablet of smartphone gemakkelijk door uiteenlopende thema’s heen, waarna zij met één druk op de knop de antwoorden kunnen indienen. Om het meedoen voor bewoners nog beter te faciliteren kunnen wij desgewenst ook een sessie op locatie organiseren, gebruik makend van verrijdbare touchscreens. Samen met u als opdrachtgever bepalen we de vooraf de belangrijkste thema’s en vraagstukken die spelen bij uw project. Vervolgens nemen wij u de zorg uit handen door de digitale enquête, van ontwerp tot eindrapportage, voor u te verzorgen.

De output die wij hierin genereren is een strak georganiseerde dataset met tal van numerieke en geografische analyses. Denk bijvoorbeeld aan grafieken over hoe bewoners het groen in de wijk gebruiken, of geografische intensiteitskaarten over waar respondenten een parkeerprobleem ervaren. Onze digitale enquêtetool biedt zo heldere en bruikbare inzichten, zowel voor beheerders als beleidsmakers. 


Trendbewust, duurzaam en efficiënt: Gebiedsmanagers is met haar digitale enquêtetool úw partner voor een innovatief participatietraject! Neem contact op met onze adviseur Jesse Kleijwegt, hij vertelt je graag meer over de mogelijkheden.

 

 

 Jesse Kleijwegt | jesse.kleijwegt@gebiedsmanagers.nl