Gebiedsmanagers is als eerste ingenieursbureau ISO gecertificeerd conform de vernieuwde ISO 9001:2015 norm. De ISO-9001:2015 vervangt de ISO 9001:2008. Gebiedsmanagers heeft daarbij aangetoond te beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van de norm voor het toepassingsgebied: Projectmanagement, advies en begeleiding van civieltechnische projecten (gebiedsontwikkeling, infrastructuur en binnenstedelijk). Voor meer informatie, klik hier en neem een kijkje op de website van TÜV.

ISO gecertificeerd