De ontwikkeling van District U

District U is het nieuwe woongebied tussen metrostation Vlaardingen Centrum en de Maas. De gebiedsontwikkeling dankt haar naam aan de vorige eigenaar van het terrein, die hier ruim 100 jaar zeepjes en margarine bedacht: Unilever. Na het vertrek van Unilever in 2018 bood dit unieke havengebied veel kansen voor de ontwikkeling van Vlaardingen. Een ontwikkelcombinatie ALV bestaande uit Van Adrighem en Leyten ondersteunt door Inspire is de uitdaging aangegaan met een ambitieus en hoogwaardig Masterplan. En met succes! 

De transformatie van industrie naar een woonbare leefomgeving 

Het gebied zal transformeren van een rauw, industrieel en naar binnen gekeerd bedrijfsterrein naar een volwaardig, open stadsdistrict met 650 woningen voor allerlei doelgroepen van starters tot ouderen. Daarnaast komt er een nieuw onderwijsgebouw, een theaterzaal, een restaurant, een klim-kraan-speelpark, kantoorruimte en een multifunctionele sporthal. Dit alles wordt gesitueerd in een bruisende, groene openbare ruimte om te verblijven en elkaar te ontmoeten. In de toekomstige situatie blijven een aantal karakteristieke gebouwen en de geschiedenis van het terrein zichtbaar.

District U_Vlaardingen_Ontwikkelingen

Waarom Gebiedsmanagers de ideale partner is voor dit project

Gebiedsmanagers ondersteunt de ontwikkelcombinatie op verschillende vlakken. Als expert op het gebied van engineering heeft Gebiedsmanagers een centrale rol in het project. We bieden advies over waterhuishouding en duurzaamheid en zorgen voor een goede fasering en planning van het project. Daarnaast zijn we betrokken bij het bouw- en woonrijp maken van alle deelgebieden op het terrein. Dit omvat onder andere het aanleggen van kabels en leidingen, het ophogen en voorbelasten van het terrein en het opstellen van contracten voor de uitvoering van het werk.

Met onze kennis en ervaring spelen we een belangrijke rol in de ontwikkeling van het terrein en helpen we de ontwikkelcombinatie om hun doelen te bereiken. We kijken ernaar uit om onze expertise in te zetten voor het succes van het project.”

Verduurzaming en waterhuishouding: de uitgangspunten voor een duurzame toekomst 

Waterhuishouding en duurzaamheid gaan in onze benadering hand in hand, door een ambitieus plan dat wateroverlast, overstromingen en droogte voorkomt en tevens de ecologie en biodiversiteit versterkt. Duurzaamheid zal zich verder o.a. richten op het energiesysteem, natuurinclusief bouwen en circulariteit.  

De gebiedsontwikkeling is groot, complex en langdurig. Om de grote hoeveelheid informatie die hiermee gepaard gaat op een complete, duidelijke, moderne en transparante wijze te borgen zetten wij Gebiedsportaal in. Daarmee zijn het volledige projectteam en de stakeholders altijd voorzien van juiste, actuele informatie om van District U een succes te maken.  

District U_ Ontwikkelingen

Waar staat het project nu?

Op dit moment ligt er een schetsontwerp wat is opgesteld door LOLA op basis van het masterplan opgesteld door SFNR. Dit schetsontwerp wordt in 2023 door LOLA in samenwerking met Gebiedsmanagers en de gemeente Vlaardingen uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. 

In de tweede helft van afgelopen jaar zijn 318 tijdelijke woningen gerealiseerd. Gebiedsmanagers heeft hiervoor de engineering van de buitenruimte gedaan voor het bouw- en woonrijp maken. De laatste hand wordt op dit moment gelegd aan het inplanten van het terrein. 

Mark van der Valk

Mark van der Valk

Prjectleider

Tel. 06-13048643