Na het succes van de Webinar Participatie in tijden van social distance komt Gebiedsmanagers met een tweede Webinar reeks: Webinar Gebiedsportaal!  Het gebiedsportaal zorgt voor een integrale ketensamenwerking en kennisbehoud van begin (initiatief) tot eind (digitaal opleverdossier). De hoeveelheid data in projecten neemt exponentieel toe, en de vraag naar informatiebehoud (wet kwaliteitsborging!) wordt groter.  

In deze Webinar geven wij uitleg over de mogelijkheden, het gebruik en de waarde van het Gebiedsportaal in elk project.  Nieuwsgierig in hoe het Gebiedsportaal in projecten ingezet wordt? Je kan je aanmelden voor de toelichting vanuit opdrachtgeversperspectief (beheerder, voorbereiding, verwerken revisie), maar ook vanuit opdrachtnemersperspectief (uitvoeringsfase, opleverdossier). 

 U kunt aansluiten bij de volgende data: 

Opdrachtgevers: 21 augustus en 1 september 

Opdrachtnemers: 27 augustus en 11 september