Ontwerp/ engineeringsfase

Tijdens de ontwerp en engineeringsfase van uw project is gebiedsportaal de locatie waar u als opdrachtgever projectspecifieke  gegevens kunt combineren met locatiespecifieke data en delen met uw projectpartners. Deze data kan publiek beschikbaar zijn via bijvoorbeeld de PDOK, of kan door partijen aangeleverd worden en door ons in het gebiedsportaal verwerkt. Het voordeel van publiek beschikbaar gestelde data is dat deze informatie altijd actueel is (voor zover door de dataeigenaar bijgehouden). Ook een ingevlogen hoge-resolutie luchtfoto met de meest actuele informatie kunnen wij toevoegen aan het portaal. Hiermee creeëren wij een accuraat en compleet beeld van de bestaande situatie. 

Naast de bestaande geografische situatie worden ook alle beschikbare en door u gewenste onderzoeken aan het portaal toegevoegd. Zo kunnen bijvoorbeeld boorstaten en sonderingen of zakbaakgegevens inzichtelijk gemaakt worden op locatie. 

Tenslotte kan met het bovengrondse en ondergrondse ontwerp potentiele raakvlakproblemen al in een voeg stadium inzichtelijk gemaakt worden. 

Interactieve projectfasering en bouwlogistiek 

Met name voor complexe, grootschalige gebiedsontwikkelingen kunnen wij de relevante projectfasering en daaruit voortvloeiende bouwlogistiek interactief presenteren. Voor ieder moment kunnen de lopende activiteiten, aanvoerroutes en noodzakelijke omleidingen inzichtelijk gemaakt worden. Deze koppelen wij aan uw planning waardoor wijzigingen snel en betrouwbaar doorgevoerd kunnen worden. Raakvlakproblemen worden direct zichtbaar en kunnen door de verantwoordelijke opgepakt worden. 

Bekijk ook onze Webinar Gebiedsportaal; De verbindende tool binnen projecten (Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers)

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Rik Huisman via tel 085-7928200

Participatie

Het Gebiedsportaal is eenvoudig in gebruik en is aan te passen voor een specifieke doelgroep. Hierin wordt er gebruik gemaakt van dezelfde database als het projectteam, maar kan ervoor worden gekozen om informatie op een andere manier te visualiseren. Op deze manier kan het Gebiedsportaal beter aansluiten op de gewenste doelgroep.

Ook bieden wij de mogelijkheid gebruikers kaartgerelateerd via een enquête te bevragen en ontwerpsuggesties in te brengen.
Op deze manier kunnen buurtbewoners in een vroeg stadium al meegenomen worden en wordt weerstand/vertraging later in het project voorkomen. Gelijktijdig kunnen ontsluitingen voor de buurtbewoners gevisualiseerd worden waardoor het op elk moment duidelijk is, waar de werkzaamheden zijn en wat de ontsluitingsmogelijkheden zijn.  

Bekijk ook onze webinar; Participatie in tijden van social distance

 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Cyril Parchomov tel 06-51392394

Realisatiefase

Tijdens de realisatiefase van het project is gebiedsportaal de locatie waar de opdrachtnemer alle relevante door de opdrachtgever verstrekte gegevens kan combineren met alle uitvoeringsgerelateerde informatie. Daarnaast bieden wij enkele tools die u helpen in de uitvoering.

Interactieve TVM’s

Tijdelijke verkeersmaatregelen presenteren wij interactief, waarbij voor ieder moment de stand van zaken inzichtelijk gemaakt wordt. Met name voor buurtbewoners geeft dit makkelijk inzicht in de actuele stand van ongemak en de duur hiervan. Ook wijzigingen in de uitvoeringsplanning kunnen zo snel hun weg naar derden vinden.

Klachtenregister

Klachten en vragen van buurtbewoners kunnen makkelijk online ingevoerd en bijgehouden worden. Zo kan gemeente én omwonende goed inzicht verkrijgen in de mate van overlast en hinder die ervaren wordt tijdens de uitvoering.

Digitale keuringen 

De uitvoeringseisen bepaald door de gemeente maken wij expliciet en op maat gesneden op basis van de met de aannemer bepaalde workflow. Zo ziet de aannemer tijdens de uitvoering voor ieder werkvak exact welke eisen hij dient aan te tonen. Ook voor de gemeente is het makkelijker inzicht te krijgen in welke eisen waar gelden, en wat dat specifiek voor dit werk betekent voor aan te leveren bewijsvoering. Aan het eind van het traject kan makkelijk een uitdraai gemaakt worden ten behoeve van verificatie en validatie.

Ontwerp verrijken met IMBOR en GWSW data 

Steeds meer beheerders omarmen de IMBOR en GWSW en stellen dit format als randvoorwaarde voor het door de aannemer terug te leveren as-built model. Gebiedsportaal haakt daar actief op aan.

Gebiedsportaal is zo ingericht dat de relevante objectinformatie makkelijk toegevoegd kan worden tijdens de realisatiefase. Het model is voor iedereen, ook de stratenmaker die het werk daadwerkelijk maakt, snel op zijn of haar mobiel te zien en maakt inzichtelijk welk type band toegepast dient te worden; en met welke onderliggende constructie.

Tevens maakt het portaal inzichtelijk welke informatie straks aangeleverd dient te worden, en hoe. Wel zo makkelijk bij het inmeten en het terugleveren van een compleet revisiedossier! Fouten bij en overbodig/overmatig meten van objecten wordt hiermee geminimaliseerd.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met Peter Caesar tel 06-10436709

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Peter Caesar tel 06-10436709

Wij gaan deze uitdaging graag samen met u aan!

Samen met u willen willen we graag de mogelijkheden bekijken voor wat betreft de inzet van het gebiedsportaal binnen uw project. Wij staan voor u klaar en denken graag met u mee! Wilt u meer informatie of een afspraak maken om eens van gedachten te wisselen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of neem direct telefonisch contact met ons op.