Meerwaarde van GIS-analyses binnen jouw projecten?

Samen met je collega’s werk je hard om het voor elkaar te krijgen jouw projecten zo duurzaam en klimaatadaptief mogelijk in te richten. Want we willen graag dat Nederland in 2030 klimaatadapatief is ingericht en zeg nu zelf dat is in deze huidige omstandigheden ook hard nodig. Maar hoe zorg je nu dat de juiste aspecten aan bod komen? 

Klimaatadaptatie is niet meer weg te denken bij elke herinrichting, ontwikkeling of bij het opstellen van een gebiedsvisie. Wij willen vanuit onze visie graag onze kennis met je delen en samen opzoek gaan naar de kansen en uitdagingen om een klimaatbestendige ruimte met elkaar en voor elkaar te realiseren en dat op volhoudbare manier

Daarnaast is het belangrijk om juist de kansen en daarmee ook de uitdagingen helder te hebben. Wij doen dit doormiddel van het opstellen van GIS-Analyses, want op deze manier kunnen wij voor jou op een laagdrempelige manier kansen inzichtelijk maken bij bijvoorbeeld herinrichtingen.

“Wij zien veel kansen die gemakkelijk toe te passen zijn, binnen bestaand stedelijk gebied. Door deze voor jou te visualiseren wordt het makkelijker te kunnen sturen op kansen, maar ook kansen actief mee te nemen in jouw project.”

WIJ WILLEN JE GRAAG DEZE UNIEKE KANS AANBIEDEN

En waarom vraag jij je misschien af?  Wij zien hiervan de enorme meerwaarde van deze GIS-analyses terug in onze projecten. Onze kennis en kunde op dit gebied geeft houvast binnen projecten en creëert draagvlak om de juiste beslissingen te nemen en voor te leggen aan onze opdrachtgevers. En daarom zijn we van mening dat iedereen hier gebruik van zou moeten kunnen maken.

Dus zijn we recent gestart met een pilot om voor jou een complete wijk gratis (max. 3 thema’s) een GIS-analyse uit te voeren o.b.v. openbare data.

Wij zien dat er veel laagdrempelige kansen zijn, binnen bestaand stedelijk gebied. Door deze voor jou te visualiseren en de data vrij te geven is het eenvoudiger om als gemeente te kunnen sturen op kansen, maar ook kansen actief mee te nemen in jouw project.

Daarnaast kunnen de analyses die wij doen specifieker worden gemaakt door actuele beheergegevens toe te voegen aan de data en kun je bij interesse de analyse laten uitbreiden naar bijvoorbeeld de complete gemeente of meerdere wijken. En dit geldt niet alleen voor herinrichtingen van wijken, ook voor nieuwbouwprojecten kunnen verschillende analyses toegepast worden. Hierbij kun je dus denken aan: de haalbaarheid van groen parkeren, maar ook de toepassing van natuurvriendelijke oevers als deze nog niet zijn opgenomen.

Hieronder geven we een toelichting op de thema’s van de mogelijke analyses;

Oppervlakkig afstromen van water richting een watergang

 • In deze analyse wordt zichtbaar gemaakt waar de rijbaan op een eenvoudige manier kan afwateren richting het oppervlaktewater zonder de toepassing van kolken.
 • Daarnaast wordt ook zichtbaar gemaakt hoeveel potentiële kolken verwijderd kunnen worden en kosten bespaard kunnen worden op kolkenreiniging, indien deze zijn opgenomen in de BGT.

Natuurvriendelijke wadi

Een analyse die aangeeft waar in een wijk wadi’s gerealiseerd kunnen worden (minimaal oppervlak van 9m2) en toegepast kan worden met een grote diversiteit aan lokale flora.

Groene daken

 • Op basis van bouwjaar, helling van de daken (optioneel ook op eigenaar) is het mogelijk om visueel te maken waar groene daken toegepast kunnen worden binnen de wijk.
 • Groene daken geven de lokale ecologie een boost, beperken hittestress en vergroten de sponswerking van de stad.

Hittestress

 • O.b.v. de gemaakte stresstesten wordt een laagdrempelige kaart gemaakt waar hittestress de grootste risico’s oplevert.
 • Dit wordt gedaan a.d.h.v. kwetsbare voorzieningen (gezondheidszorg, scholen etc) en levert de locaties waar aan het meest lonend is als gemeente om te investeren op het beperken van hittestress.

Natuurvriendelijke oevers (NVO)

 • Een analyse waarin voor een wijk wordt aangegeven waar de mogelijkheden liggen voor het realiseren van een natuurvriendelijke oever. Hiervoor is voldoende ruimte nodig op openbaar terrein. Optioneel kan er met de gemeentelijke beheerdata inzichtelijk worden gemaakt wanneer verschillende oevers omgevormd kunnen worden o.b.v. restlevensduur van bestaande beschoeiingen.
 • Wereldwijd neemt de biodiversiteit sterk af, zeker in Nederland is het verlies aan biodiversiteit groot, aanzienlijk groter dan in de rest van de wereld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de manier waarop we in Nederland het land inrichten en beheren. De achteruitgang van biodiversiteit speelt zowel in stedelijk gebied als landelijk gebied. De toepassing van een natuurvriendelijke oever draagt actief bij aan het verbeteren van de lokale ecologie en kan de waterkwaliteit in de omgeving verbeteren. 

Groen parkeren

 • Groen parkeren wordt op steeds meer locaties en op verschillende manieren in Nederland toegepast. Wij hebben als ingenieursbureau inzichtelijk gemaakt o.b.v. welke parameters groen parkeren het hoogste slagingspercentage heeft. Op deze manier wordt voorkomen dat groenparkeren niet aanslaat of na enkele jaren een kale plek is geworden in de openbare ruimte.

Sommige vraagstukken zijn zeer complex mede door de diverse gebruikers van de openbare ruimte. Wij denken graag met u mee om te bepalen welke thema’s aansluiten

Wil je graag een GIs-analyse aanvragen?

Als je als gemeente een wijk op het oog hebt die je graag geanalyseerd wilt zien op bovenstaande thema’s kunnen wij een analyse gebaseerd op max. 3 thema’s binnen een tweetal weken gratis opleveren. Welke kansen levert jou dit op?

 • Stap 1: Vraag via onderstaande blauwe button een analyse aan; Je komt uit in ons gebiedsportaal en ziet hier een voorbeeld analyse van een wijk in de stad Vianen.
 • Stap 2: Zoek rechtsboven in de navigatiebalk de gemeente op waarvan je een analyse te ontvangen, zoek daarna de wijk in de gemeente op en klik in de pop-up op de link onder ‘aanvragen via e-mail’
 • Stap 3: Geef aan welke drie thema’s je wenst terug te zien in de analyse en geef de gevraagde gegevens in en dien je aanvraag in.
 • Stap 4: Je ontvangt per mail een bevestiging van jouw aanvraag
 • Stap 5: Alle analyses worden zichtbaar gemaakt in een online GIS-viewer en je ontvangt de inloggegevens binnen 2 weken na aanvraag om de data te kunnen bekijken;
 • Stap 6: Na het opstellen van de analyses gaan wij graag in overleg met elkaar om gezamenlijk de uitkomsten door te nemen. Wij vinden het belangrijk dat de gemaakte analyses aansluiten op jouw wensen en dat het bruikbaar is en meerwaarde biedt. Daarnaast willen we ook graag stilstaan bij andere belangrijke kansen die wij nog niet visualiseren met bovenstaande analyses. Hiervoor plannen we graag een afspraak met je in.
Gebiedsmanagers Adviseur Klimaat Maarten de Hoog

Aanvraagformulier