In 2050 dient Nederland klimaatbestendig en water robuust te zijn. Dat is een hele opgave, maar er liggen gelukkig genoeg kansen! Om deze kansen inzichtelijk en begrijpelijk te maken hebben wij drie simpele analyses opgezet. Zo kunnen we nieuwe kansen ontdekken voor klimaatadaptatie en anticiperen op belangrijke ontwikkelingen voor de aankomende jaren.

Laten we direct beginnen met de eerste analyse!

Analyse 1: Adaptatie hittestress op kwetsbare locaties:

In deze analyse worden risicogebieden in de wijk uitgelicht op hittestress. Hittestress is de vastgehouden hitte in een stad, omdat de warmte (door bijvoorbeeld gebouwen, veel uitstoot en airco’s) niet weg kan. In de analyse worden verschillende visualisaties gebruikt om probleemlocaties te achterhalen. Dit is van groot belang bij locaties zoals scholen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Als het daar te warm wordt is dat niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de mensen! Daarom is het belangrijk om deze hittestress efficiënt te bestrijden. Met onze GIS-analyse tools krijg je duidelijk inzicht in de hittestress en hoe je deze zou kunnen verhelpen.

 Analyse 2: Natuurvriendelijke oevers

In Nederland neemt de biodiversiteit flink af. Dit komt door de manier waarop wij het land inrichten en beheren. In stedelijk en landelijk gebied komt er steeds minder flora en fauna voor. Echter, wordt de behoefte om de biodiversiteit te verbeteren steeds groter. Het transformeren van oevers kan hier enorm aan bijdragen. Door het natuurvriendelijk maken van oevers komt er ruimte voor een diversiteit aan planten en dieren, waardoor de biodiversiteit in rap tempo toeneemt! Om te onderzoeken of wij een oever natuurvriendelijk kunnen transformeren, doen wij door middel van een GIS-analyse tool een uitgebreide scan. Zo krijg je snel inzicht in welke oevers geschikt kunnen zijn om natuurvriendelijk in te richten en hoe je dit kunt doen.

Analyse 3: Groen parkeren

Parkeren is een enorme belasting voor het milieu. De samenkomst van auto’s en de stroomvoorzieningen zijn slechts enkele factoren die meespelen. Daarom is het van belang om parkeren groen te maken. In deze analyse gaan wij alle parkeerplaatsen in een wijk bekijken en ontdekken wij de kansen voor groen parkeren. Het succesvol maken en houden van groen parkeren is van een aantal factoren afhankelijk: de ligging van de kabels, de schaduwval, de hoeveelheid gebruik van de parkeerplaats, etc. Deze cruciale factoren nemen wij allemaal mee in onze analyse. Zo krijg je per parkeerblok specifiek advies over de vergroeningsmogelijkheden. De uitkomsten worden overzichtelijk gepresenteerd in een aantrekkelijke GIS kaart en vervolgens opgenomen in een online viewer zodat deze gegevens voor iedere betrokkene inzichtelijk zijn.

Benieuwd hoe jij klimaatadaptatie kan doorvoeren in jouw omgeving?
Neem dan direct contact op met:

Maarten de Hoog | maarten.de.hoog@gebiedsmanagers.nl | Tel. 06 23939319