Vrijwel elke gemeente in Nederland beschikt over een handboek, programma van eisen (PvE) of leidraad voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte (Lior). Hiermee worden de eisen, richtlijnen en (proces)afspraken voor de inrichting van de openbare ruimte binnen een gemeente vastgelegd en gecommuniceerd. Gemeentes stellen hiermee een basiskwaliteit vast waaraan de uitstraling en beheerbaarheid van de openbare ruimte moet voldoen. Afhankelijk van het type werk dient deze algemene set eisen voor een project specifiek gemaakt te worden door de relevante delen, aangevuld met projectspecifieke afspraken en eisen van derden over te hevelen naar een projectspecifiek programma van eisen. Gebiedsmanagers heeft hiervoor een uniek Handboek Online ontwikkeld, met voordelen voor beheerders, initiatiefnemers/ opdracht gevers en opdrachtnemers.

Lees het volledige verhaal in onze digitale brochure:

Vul uw naam en e-mail adres in om de brochure in te zien: