De wijk Warnaar in Poortugaal krijgt een spectaculaire make-over! Gebiedsmanagers werkt nauw samen met de Gemeente Albrandswaard aan een klimaatadaptieve herinrichting. Vanaf het begin waren we betrokken en ondersteunen we het hele proces. In de eerste fase voerden we een klimaattoets uit, onthulden uitdagingen en kansen en ontdekten dat de wijk en omgeving kwetsbare inwoners en functies huisvestte op hittegevoelige locaties.

Deze bevindingen leidden tot een boeiende ambitiesessie, waarin gemeentelijke beheerders hun visie op water, hitte, droogte, ecologie, circulariteit, mobiliteit en het sociale domein deelden. Het resultaat? Een reeks opwindende doelen, zoals 50% schaduw op verblijfsplekken en looproutes en een toename van 30% openbaar groen in de wijk.

Deze ambities worden nu omgezet in technische eisen en vormen de basis voor het landschappelijk ontwerp dat momenteel wordt ontwikkeld. We verwachten dat Warnaar in derde kwartaal 2024 volledig is heringericht en klaar is voor de toekomst!

Benieuwd naar hoe we dit hebben aangepakt? Loop gerust even langs bij ons op de stand! Onze collega’s vertellen je er graag meer over