Gebiedsmanagers is partner Klimaatkrachtig Delfland

Door het toepassen van bijvoorbeeld de participatieve aanpak betrekken we de omgeving in de initiatieffase bij het project. In deze wijkgerichte aanpak analyseren we welke vragen en kansen er zijn in de omgeving van het project spelen, weten we waar we werken. Met de inzicht in buurt-specifieke thema’s en vragen bespreken we met de opdrachtgever de mogelijke meekoppelkansen.