Het voormalige kantorenpark Bergwijkpark Noord in Diemen is gesloopt en wordt getransformeerd in een stedelijke woonomgeving met grachtenpanden, winkels, horeca en een stadspark. Gebiedsmanagers is hierbij verantwoordelijk voor het civieltechnisch procesmanagement bij deze gebiedsontwikkeling.

Holland Park, de nieuwe naam voor dit voormalige kantorenpark, zal worden ontwikkeld tot een stedelijke woonomgeving met meer dan 3.000 woningen. Holland Park wordt een duurzame wijk op menselijke schaal.  Een aantrekkelijk woongebied met het centrum van Amsterdam binnen handbereik. Het betreft een private ontwikkeling door een combinatie van de ontwikkelaars Snippe Projecten en Bouwaccent.

Holland Park ligt in het noordoostelijk deel van het huidige Bergwijkpark Noord in Diemen, een kantorenwijk uit de jaren zeventig die voor lange tijd door leegstand werd gedomineerd.

Om de wijk weer toekomst te geven wordt het gebied getransformeerd tot een stedelijk woon-werkgebied. Holland Park moet een ‘stedelijk dorp’ worden: passend bij de grootstedelijke infrastructuur zonder het karakter van het dorp Diemen te verliezen.

Het woongebied Holland Park is gebaseerd op de woonconcepten van Java Eiland en Sluseholmen in Kopenhagen, wat beide geslaagde en succesvolle woonconcepten zijn.

Duurzaamheid en veiligheid

Sleutelwoorden van Holland Park zijn duurzaamheid en veiligheid. Zo komen er bijvoorbeeld op alle daken zonnepanelen en de wordt de wijk aangesloten op stadsverwarming.

Het idee van de wijk is ontstaan nadat de gemeente Diemen een aantal jaar geleden een Masterplan heeft gemaakt om de kwijnende kantorenlocatie om te vormen tot een levendig woon-werkgebied.
Snippe Projecten is op basis  van het Masterplan gestart met het op eigen risico aankopen van de leegstaande panden en heeft Sjoerd Soeters als supervisor voor het Stedenbouwkundige Plan aangesteld.

Gebiedsmanagers is sinds dit voorjaar betrokken bij dit prachtige project voor het civieltechnische projectmanagement.

Als gevolg van de aantrekkende woningmarkt gaat de ontwikkeling en verkoop van de verschillende complexen in een rap tempo.

De inrichting van de onder- en bovengrondse civieltechnische voorzieningen moeten in dit hoge tempo worden mee ontwikkeld en uitgewerkt. Kadeconstructies, ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en park worden integraal en gelijktijdig uitgewerkt. Gebiedsmanagers verzorgt onder andere de volgende werkzaamheden:

– Contractmanagement van het bouwrijp maken, aanleg tijdelijke voorzieningen en kadeconstructies;
– Coördinatie kabels en leidingen;
– In samenwerking met landschapsarchitect en civieltechnisch ingenieursbureau komen tot een integraal Definitief Ontwerp;
– Begeleiden Europese aanbesteding;
– Uitwerking planning en fasering en bouwlogistiek;
– Afstemming met gemeente Diemen als toekomstig beheerder van het te ontwikkelen openbaar gebied;
– Directievoering en toezicht (bouwrijp maken).

Weten hoe wij de buitenruimte inrichten?

Ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief!

Je bent succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief!

There was an error while trying to send your request. Please try again.