Initiatiefnemers

Hoe participatie zorgt voor een goede samenwerking tussen de burgers en gemeente Vlaardingen

Lees hieronder hoe de gemeente Vlaardingen erin slaagt om burgers te betrekken bij
het pilot project – om op een gezonde wijze hemelwaterafvoer af te koppelen bij
buurtbewoners

Partner gezocht!
De gemeente Vlaardingen was op zoek naar een partner voor het nieuwe rioolreconstructieproject. Dit
keer ging het om de Indische Buurt, kwadrant 1. De gemeente wil graag huishoudens stimuleren om
hun hemelwaterafvoer af te koppelen. Waarom ze dit willen doen? Het is simpelweg beter voor het
milieu. Het afkoppelen van het hemelwaterafvoer zorgt er namelijk voor dat bij hevige regenval de
overstromingen van vuil rioolwater afnemen. Dat is een stuk beter voor de natuur, omdat het op deze
manier minder in aanraking komt met dit bevuilde rioolwater.

Participatiesamenleving het kan
De gemeente koos voor een benadering die past binnen de participatiesamenleving. Persoonlijke
betrokkenheid realiseren bij buurtbewoners. Deze aanpak is echter nog nooit eerder gedaan binnen
de gemeente. Het analyseren van de situatie en het verkennen van de mogelijkheden is nog nooit in
zo een verbondenheid gerealiseerd. Het is een gloednieuwe pilot met verschillende
projectdoelstellingen.

Gebiedsmanagers
Voor deze pilot heeft de gemeente samengewerkt met Gebiedsmanagers, onder de naam
Afkoppelcoach. Het belang van de afkoppeling wordt door middel van persoonlijke gesprekken met de
buurtbewoners ter sprake gebracht. Samen met de bewoners werd er per huishouden gekeken naar
de beste oplossing en zo werden zij geënthousiasmeerd om na te denken over maatregelen die zij
zelf zouden kunnen verrichtten.

Onderzoek en haalbaarheid
Voordat de buurtbewoners werden benaderd, werd eerst een onderzoek verricht. In dit onderzoek
werd het plangebied bekeken, het karakter onderzocht en de haalbaarheid gecheckt. Voor de gemeente heeft Gebiedsmanagers een buurtanalyse verricht waarbij een investeringsanalyse werd gemaakt van de te verwachten opbrengst. Opbrengt in deze zin betekent de afkoppelbaarheid van de
individuelen percelen. Daarnaast geeft deze analyse een doorrekening van de totale afkoppelkosten in het project en wordt deze afgezet tegen de financiële projectreservering en duurzaamheidsbaten.

 

Helder communicatietraject
Hierna startte een helder communicatietraject. Hierbij vonden er gesprekken plaats tussen bewoners
en afkoppelcoaches om de problemen en doelstellingen over te brengen. In deze gesprekken vond
een heldere en logische vertaling plaats van de technische opgave. Samen met een hovenier bespraken Gebiedsmanagers de verschillende mogelijkheden om de private grond te verduurzamen.
Met beeld- en videomateriaal wordt de bewoner geïnformeerd, gestimuleerd en geactiveerd om zelf
een bijdrage te doen op hun eigen terrein.

Hoe creëer je een gezonde betrokkenheid
Met deze proceswijze verwachten we een gezonde betrokkenheid van de buurt te creëren. Mocht het
pilot project succesvol zijn, hetgeen dat we toetsen door middel van een uitgebreide evaluatie, dan
kan deze methode van persoonlijke benadering voor de overige kwadranten in de Indische Buurt
eveneens worden toegepast.

Filosofie van Gebiedsmanagers
Deze vraag sluit naadloos aan bij de filosofie van Gebiedsmanagers: Het zorgvuldig inrichten van een
gezonde leefomgeving is – met aandacht voor alle betrokkenen – van ongekend belang. De veranderende samenleving werd tijdens dit project zichtbaar. Mensen kunnen en willen zichzelf beter
organiseren. De overheid beweegt duidelijk mee in deze ‘bottom-up’ trend, door het geleidelijk introduceren van de participatiesamenleving.

Juiste benadering en resultaat

Ook sluit deze benadering goed aan op het afkoppeltraject van particuliere riolering bij het (te

realiseren) gescheiden rioolstelsel in de openbare ruimte. De omgeving wordt hierbij ook betrokken bij
de planvorming via een participatieproces. Zij ontvangen informatie over de duurzaamheidsambities
van de gemeente en de maatregelen die hierbij horen. De gemeente gaat het dialoog aan met de buurtbewoners en daarmee is de eerste belangrijkste stap gezet. 

Ga jij mee met ons op de volgende reis? 

Neem contact op met Cyril Parchomov | Projectleider/Omgevingsmanager | cyril.parchomov@gebiedsmanagers.nl | Tel. 0651392394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Aalsmeer beantwoordt de behoefte aan woningbouw

Gemeente Aalsmeer beantwoordt de behoefte aan woningbouw

Rond het eerste kwartaal van 2022 zullen de eerste heipalen de grond in geslagen worden voor een nieuw woningbouwproject in Aalsmeer, Noord-Holland. In de Kudelstaart zal het project Westeinderhage de omgeving voorzien van maar liefst 267 nieuwe woningen. De gemeente Aalsmeer geeft hiermee gehoor aan de toenemende behoefte aan woningbouw vanuit de bewoners.

Van Omme & De Groot is het initiatiefnemer van dit project. Gebiedsmanagers heeft opdracht gekregen om het project volledig te ontwerpen en uit te werken. Van schets tot aan definitief ontwerp – wij zullen toewerken naar een plan waar iedere stakeholder blij van wordt. Een geweldig integraal project waarin we kunnen laten zien waar wij als Gebiedsmanagers goed in zijn!

Naar verwachting zullen de eerste zichtbare activiteiten rond Q1 van 2022 buiten opgestart worden. Een mooi integraal project waar Gebiedsmanagers trots op is!

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie of gemeente kunnen betekenen?
Neem dan contact op via Bart Kwakkelstein | bart.kwakkelstein@gebiedsmanagers.nl |tel. 06-10038390

Drie manieren om grote kansen voor klimaatadaptatie te ontdekken!

In 2050 dient Nederland klimaatbestendig en water robuust te zijn. Dat is een hele opgave, maar er liggen gelukkig genoeg kansen! Om deze kansen inzichtelijk en begrijpelijk te maken hebben wij drie simpele analyses opgezet. Zo kunnen we nieuwe kansen ontdekken voor klimaatadaptatie en anticiperen op belangrijke ontwikkelingen voor de aankomende jaren.

Laten we direct beginnen met de eerste analyse!

Analyse 1: Adaptatie hittestress op kwetsbare locaties:

In deze analyse worden risicogebieden in de wijk uitgelicht op hittestress. Hittestress is de vastgehouden hitte in een stad, omdat de warmte (door bijvoorbeeld gebouwen, veel uitstoot en airco’s) niet weg kan. In de analyse worden verschillende visualisaties gebruikt om probleemlocaties te achterhalen. Dit is van groot belang bij locaties zoals scholen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Als het daar te warm wordt is dat niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de mensen! Daarom is het belangrijk om deze hittestress efficiënt te bestrijden. Met onze GIS-analyse tools krijg je duidelijk inzicht in de hittestress en hoe je deze zou kunnen verhelpen.

 Analyse 2: Natuurvriendelijke oevers

In Nederland neemt de biodiversiteit flink af. Dit komt door de manier waarop wij het land inrichten en beheren. In stedelijk en landelijk gebied komt er steeds minder flora en fauna voor. Echter, wordt de behoefte om de biodiversiteit te verbeteren steeds groter. Het transformeren van oevers kan hier enorm aan bijdragen. Door het natuurvriendelijk maken van oevers komt er ruimte voor een diversiteit aan planten en dieren, waardoor de biodiversiteit in rap tempo toeneemt! Om te onderzoeken of wij een oever natuurvriendelijk kunnen transformeren, doen wij door middel van een GIS-analyse tool een uitgebreide scan. Zo krijg je snel inzicht in welke oevers geschikt kunnen zijn om natuurvriendelijk in te richten en hoe je dit kunt doen.

Analyse 3: Groen parkeren

Parkeren is een enorme belasting voor het milieu. De samenkomst van auto’s en de stroomvoorzieningen zijn slechts enkele factoren die meespelen. Daarom is het van belang om parkeren groen te maken. In deze analyse gaan wij alle parkeerplaatsen in een wijk bekijken en ontdekken wij de kansen voor groen parkeren. Het succesvol maken en houden van groen parkeren is van een aantal factoren afhankelijk: de ligging van de kabels, de schaduwval, de hoeveelheid gebruik van de parkeerplaats, etc. Deze cruciale factoren nemen wij allemaal mee in onze analyse. Zo krijg je per parkeerblok specifiek advies over de vergroeningsmogelijkheden. De uitkomsten worden overzichtelijk gepresenteerd in een aantrekkelijke GIS kaart en vervolgens opgenomen in een online viewer zodat deze gegevens voor iedere betrokkene inzichtelijk zijn.

Benieuwd hoe jij klimaatadaptatie kan doorvoeren in jouw omgeving?
Neem dan direct contact op met:

Maarten de Hoog | maarten.de.hoog@gebiedsmanagers.nl | Tel. 06 23939319

Hoe het Gebiedsportaal uw project overzichtelijk houdt en tot een succesvol einde brengt

Bij een complexe ontwikkeling is overzicht cruciaal voor het succes van het project. De verschillende partijen, alle belanghebbenden en de overlappende planningen moeten allemaal goed gestroomlijnd zijn om het project tot een succesvol einde te brengen.

Neem bijvoorbeeld de woonwijk Nieuw Kralingen in Rotterdam. Een mooi voorbeeld waar de complexiteit duidelijk wordt. Hier wordt een woonwijk gebouwd op een oude locatie van een school, gemeentewerf en een aantal verenigingen. Er komt veel bij kijken om de bestaande bouw te transformeren naar een hele nieuwe woonwijk. Er moet rekening gehouden worden met riolering en efficiënte bouwlogistiek, maar ook bijvoorbeeld de voorbelasting en het kappen van bomen. Deze verschillende componenten hebben verschillende belanghebbenden met ieder eigen wensen, eisen en planningen.

Kortom: complexe ontwikkeling is een flinke puzzel. Met ons Gebiedsportaal lossen wij deze puzzel gemakkelijk voor jou op.  Deze tool maakt de planning van verschillende  partijen visueel en  overzichtelijk. Zo wordt het direct duidelijk waar mogelijke conflicten liggen.

Hoe werkt het? In het  Gebiedsportaal worden MS project planningen ingeladen in het GIS systeem en vervolgens overzichtelijk weergegeven. Het resultaat? Een interactieve kaart die op elk moment aangeeft wat, waar en wanneer gebeurt. Dit ziet er zo uit:

Indicatieve weergave van een concept draaiboek.
Wil jij ook overzicht behouden voor jouw projecten en deze tot een succesvol einde brengen?
Het Gebiedsportaal is makkelijk implementeerbaar binnen al uw projecten!

Maak direct een vrijblijvende afspraak met ons en ontdek de mogelijkheden

Onze participatieve aanpak bij de Akkers Schiedam

Gebiedsmanagers draagt samen met gemeente Schiedam, aannemer Van Gelder en Stijlgroep zorg voor de voorbereidingen van een volhoudbare wijk De Akkers in Schiedam.

De publieksparticipatie speelt in de bouwteamfase een voorname rol voor een 3-tal locaties in de wijk moet op het gebied van functie en gebruik nog een definitief ontwerp worden, waarbij input van de bewoners benodigd is. De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat het gehele participatietraject digitaal is doorlopen. Met de inzet van het de digitale enquête is de buurt bevraagd op met gemeente en Stijlgroep afgestemde themas en vragen over leefbaarheid, klimaatadaptiviteit, groen en spelen en vragen. Daarbij is een slimme koppeling gemaakt met Gebiedsportaal, als informatiehub over projectinformatie, een directe link naar de digitale enquête en informatie over de voorgeschiedenis van het participatietraject: 

Afbeelding Gebiedsportaal de Akkers

Aangezien fysieke bewonersavonden niet meer konden plaatsvinden is samen met Van Gelder, de gemeente Schiedam en Stijlgroep een informatiemagazine opgesteld en verspreid onder alle huishoudens in de Akkers. Hierin is naast de rollen en doelstellingen van het bouwteam ook uitleg gegeven hoe het Gebiedsportaal en de digitale enquête te bereiken zijn (links, QR- codes, etc.) De enquête heeft enkele weken open gestaan en heeft tot meer dan 100 respondenten geleid. 

Bruikbare output die Gebiedsmanagers heeft verwoord in een constateringenkaart en een responsmemo in overleg met de gemeente en Stijlgroep wordt verwerkt tot een kansenkaart en afgestemd met het technisch ontwerpproces. Dit vormt de basis waarop het definitief ontwerp voor de 3 locaties wordt opgesteld. Terugkoppeling naar de respondenten is heel belangrijk: kaartmateriaal is een visuele weergave van de opbrengst. Deze wordt gedeeld met de buurt via het Gebiedsportaal met links naar de documenten en in de kaartlagen zelf.  

Lees ook ons artikel ‘Participatietraject met digitale middelen’ in het informatiemagazine ‘De Akkers’ 

Afbeelding Informatiemagazine ‘De Akkers’

 

Heatmap van enquête locatievraag wateroverlast

 

Technisch ontwerp 

Op basis van een vooronderzoek worden de effecten van droogte, hitte, bodemdaling en wateroverlast verkend en worden maatregelen benoemd.  Het afkoppelen van HWA is een bekend en tot de verbeelding sprekend voorbeeld. We rekenen capaciteiten door, vinden knelpunten en doen voorstellen om knelpunten op te lossen.    

Naast afkoppelen zijn in De Akkers oppervlakkig afstromen, waterberging, infiltratie in de pleinen en toepassen van wadi’s voorbeelden van civieltechnische componenten. Om deze maatregelen te verkennen, inzichtelijk te maken en te borgen is een ambitiedocument over klimaatadaptatie met oplossingsrichtingen aangedragen. Dit ambitiedocument leidt  tot een variantenvoorstel. Het ambitiedocument gaat puur over klimaatadaptieve effecten, niet over financiën. Naar verwachting zal van de benoemde maatregelen in het ambitiedocument het groen parkeren op een TTE-systeem en het aanleggen van wadi’s  gerealiseerd worden. Deze maatregelen zijn inmiddels goedgekeurd door de gemeentelijke beheerders. 

Daarnaast wordt er op civieltechnisch gebied aandacht besteed aan het verkleinen van de zettingsgevoeligheid van de openbare ruimte. De Akkers is een geotechnisch uitdagend gebied omdat de grondopbouw niet in het hele plangebied homogeen is. In het bouwteam wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en besloten welke ophoogtechniek(en) worden gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van een trade-off matrix gebruikt om verschillende ophoogmaterialen met elkaar te vergelijken op financiële, technische en klimaatadaptieve eigenschappen. De aannemer adviseert hierin de beheerafdeling van de gemeente. 

Er loopt onderzoek naar het toepassen van licht duurzaam ophoogmateriaal, zoals glasschuim. Het toepassen van glasschuim als licht ophoogmateriaal scoort op meerdere vlakken: het is een circulair product en het heeft een lange levensduur. Daarnaast versterkt glasschuim het waterbergend vermogen van de straat omdat het extra waterberging kan creëren.  

Naast de waterbergende en infiltrerende maatregelen wordt ook actief aandacht besteed aan het verminderen van hittestress. Dit wordt gedaan door bomen terug te planten door middel van de I-tree methode. Deze methode berekent de waarde van de bomen door een totaalscore van schaduw, grootte, co2 e.d. Gevolg is dus dat door het toepassen van andere type bomen er minder bomen terugkomen maar de totale waarde hetzelfde blijft. Daarnaast wordt door het toepassen van groen parkeren en het extra toevoegen van openbaar groen gewerkt aan het ontharden van de openbare ruimte. 

Advies en Engineering

Uitvoeringscontract (RAW/D&C/BVP)

Op basis van bv. een inkoopplan zijn wij wij graag bereid om elk type uitvoeringscontract voor u uit te werken. Wij kennen het volledige spectrum aan RAW-bestekken, prestatiebestekken, kwaliteitsbestekken, E&C, D&C etc. Ondersteuning is mogelijk zowel in de voorbereidingsfase maar natuurlijk ook in de uitvoeringsfase. Wij maken gebruik van een uniek eigen tool voor het maken van documenten voor projectspecifieke eisen. Zie Brochure Handboek Online.

Bekijk diensten

Op basis van de beschikbare informatie en risicoanalyse komen wij met een helder advies op welke onderdelen een aanvullende verdiepingsslag noodzakelijk is. U moet hierbij denken aan de noodzaak van bv. een aanvullend bodemonderzoek, een eerste verkenning naar een duurzaam rioleringsontwerp.

Onze ervaring is dat zowel opdrachtgever als inschrijvers geholpen zijn met een eerste analyse en oplossingsrichtingen. Detailuitwerking laten wij graag over aan de uitvoerende partijen om zo optimalisaties in uitvoeringstechiek optimaal te benutten. Wij beschikken over een uitgebreid instrumentarium om bv. de Systeemgerichte Contractbeheersing efficient op te tuigen, en waar mogelijk de gemeentelijk medewerkers hierin mee te nemen.

Naast onze betrokkenheid bij het ontwerp- en engineeringswerk rondom de openbare ruimte beschikken wij ook over de mogelijkheid u te helpen met het ontwerptechnisch verder uitwerken van:

  • Stedenbouwkundige matenplannen
  • Inrichtingsplannen

Richting consumenten maken wij de vertaalslag naar een kavelovereenkomst, inclusief correcte omschrijving van eventuele kwalitatieve verplichtingen. Specifieke aandacht betreft het omschrijven en vastleggen van mandelige overeenkomsten en zijn wij graag bereid de mandelige eigenaren voor te bereiden / mee te nemen in toekomstige beheeractiviteiten.

Referentie projecten

Wilgenrijk, D&C/UAV-GC Cornelis van der Lelylaan (hoofdontsluitingsweg met oppervlaktewatergemaal), overdracht naar gemeente EN Hoogheemraadschap

Wilgenrijk,D&C,UAV-GC Parkwal (geluids-reducerende voor-ziening)

Wilgenrijk, diverse RAW-contracten Bouw- en woonrijpmaken

GEM de Hoven, uitbreiding Hovenpassage

Lely Industries, uitbreiding Lely Campus

Boele & Van Eesteren: engineering Parc Drieen-Huysen

 


 

Contract-advisering en beheersing

Inkoopplan & contractkeuze (o.a. BVP)

De Gids Proportionaliteit en de nieuwe Aanbestedingswet kennen  voor ons geen geheimen. Gebiedsmanagers beschikt over gedegen juridische expertise om zo het inkooptraject professioneel op te zetten. Dagelijkse paktijkkennis met Tenderned maakt het mogelijk dat wij op een efficiënte manier de aanbestedingsprocedure kunnen invullen.

Lees verder

Daaraan voorafgaand natuurlijk een duidelijk inkoopplan, waarbij wij u adviseren over de beoogde aanbestedingsvorm. Hierbij lettend op gemeentelijk aanbestedingsbeleid, projectgrootte, de mate van specialisatie en het goed kunnen benoemen van evt. uitsluitings- en gunningscriteria.

Wij hebben gekwalificeerd personeel in huis om bijvoorbeeld ook de mogelijkheid van een Best Value Project (prestatieinkoop) te overwegen. Dagelijkse paktijkkennis met Tenderned maakt het mogelijk dat wij op een efficiënte manier de aanbestedingsprocedure kunnen invullen.

De actieve toepassing van een Building Information Managementsysteem (BIM), juist in de initiatieffase, wordt steeds meer gemeengoed. Gebiedsmanagers beschikt over actuele kennis om bij opdrachtgevers vanaf de eerste stappen bij gebiedsontwikkeling / projectuitwerking de voordelen van BIM zichtbaar te maken. Door juist in het begin van het project beschikbare informatie goed te ontsluiten, kan een start gemaakt worden met een goede risico-analyse. Onze ervaring is dat veel faal- en projectbeheersingskosten ontstaan zijn door gebrek aan actuele informatie, danwel relatief veel geld en moeite gestoken moet worden in het delen van informatie .

Gebiedsmanagers kan ook voor uw projecten een Gebiedsportaal opzetten en waar nodig essentiële informatie verzamelen en toe te voegen. Hierbij zijn alle projectbetrokkenen snel en efficiënt geïnformeerd en aangehaakt. Ook is met de huidige middelen zeer snel een visualisatie van het project mogelijk te maken, maaren kan bijvoorbeeld een 3D -analyse goed inzichtelijk te maken in hoeverre optimalisatie in de grondbalans mogelijk is. Juist in het voortraject kunnen hier de juiste beslissingen genomen worden in bijvoorbeeld wel/niet versnellen en kunnen kostenoptimalisaties gevonden worden.

Wij zijn gewend de projectdoelstellingen en hieruit voortvloeiende eisen van opdrachtgever en stakeholders helder vast te leggen. Wij gebruiken hiervoor een unieke zelf ontwikkelde template in Relatics. Tijdens de uitwerking van het project blijven alle projectbetrokkenen geïnformeerd over de actuele status van alle uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen.

Het gegevensportaal , duidelijk geformuleerde projectdoelstellingen en vraagspecificatie (op basis van onze template) geven een vliegende start voor een efficiënte uitwerking van uw (deel)project.

Gebiedsmanagers is deskundig in het beoordelen van de inschrijvingen voor de civieltechnische kant van uw projecten. Wij kunnen voor u het gunningsadvies opstellen, hierbij oog hebben voor de juridische kaders rondom het proces van aanbesteden.

Vooral bij Design & Construct kunnen wij u adviseren over een efficiënte noodzaak en invulling van de benodigde monitoring van de opdrachtnemer (SCB, systeemgerichte contractbeheersing). Op een doelmatige wijze weten wij invulling te geven aan deze noodzakelijke activiteit om te zorgen dat de opdrachtnemer op juiste wijze invulling geeft aan de uitwerking van zijn contract.

Bij RAW-contracten kunnen wij gemandateerd worden voor het directie en toezicht. Wij beschikken over ervaren directievoerders.

Specifieke component betreft een succesvolle oplevering naar de eigenaar/beheerder. Er is weliswaar formeel een contract afgesloten tussen initiatiefnemer en opdrachtnemer, maar één van de belangrijkste doelstellingen blijft een succesvolle overdracht naar gemeente als uiteindelijk beheerder. Gebiedsmanagers beschikt over jarenlange ervaring om dit lastige onderdeel aan het eind van het proces tot een succes te maken.

Referentie projecten

TU Delft inrichting A13-Zone Technopolis

TU Delft, projectbeheersing Green Village

Lely Industries, projectbeheersing Fietsbrug Weverskade

Wilgenrijk, BVP Geluidswal

Wilgenrijk, BVP Cornelis van der Lelylaan


 

Project- en Procesmanagement

Interim management / gedelegeerd opdrachtgeverschap civieltechnische werkzaamheden

De projectmanagers en projectleiders van Gebiedsmanagers kennen de klappen van de zweep. Onze meerwaarde leveren wij direct bij aanvang van het project. In nauwe samenwerking met het ontwikkelteam (ontwikkelmanager, planeconoom, stedenbouwer etc.) geven wij een betrouwbare doorkijk op de civieltechnische kanten van uw beoogde (her)ontwikkeling. Dat kunnen wij doen op inhuurbasis / als gedelegeerd opdrachtgever of als ondersteunend civieltechnisch bureau. Specifieke adviesdiensten en -producten zijn:

Bekijk diensten
  • Het opstellen en afstemmen van de waterparagraaf in overleg met het waterschap. Hiermee zijn de waterhuishoudkundige kaders in vroeg stadium bekend en kunnen waar mogelijk in het stedenbouwkundig plan optimaal ingebracht worden.
  • Het coördineren en integraal afstemmen van de benodigde ruimtelijke onderzoeken (milieu, archeologie, explosieven, flora/fauna). Heldere analyse van mogelijke effecten op het plan.
  • Eerste verkenning van civieltechnische aspecten op de betaalbaarheid van het plan, Zoals een doorkijk op grondbalans of het doorrekenen van civieltechnische activiteiten. Gebiedsmanagers beschikt over gedegen kennis van civieltechnische kostencomponenten bij gebiedsontwikkelingen
  • Opstellen inkoopplannen voor verdere uitwerking van civieltechnische projecten. Mede op basis van actuele kennis van de Aanbestedingswet en aanbestedingsprocedures, heldere analyse van de voor- en nadelen van de verschillende contractvormen geven wij u duidelijk advies hoe verder invulling te geven aan uw ontwikkeling.
  • Duurzaamheid en MVO spelen steeds vaker een rol bij het formuleren van projectdoelstellingen. Wij zijn actief betrokken bij de concrete toepassing van beleidskaders t.a.v. duurzaamheid en MVO. Hierbij hebben wij natuurlijk aandacht voor de benodigde toetsmomenten en goedkeuring van met name gemeentelijke afdelingen en het waterschap. Juist bij het afsluiten van de anterieure overeenkomst bieden wij specifieke expertise om te zorgen dat inrichting van de buitenruimte, en alle benodigde procesmatige activiteiten op een doelmatige en efficiënte wijze ingevuld worden.
Referentie projecten

Wilgenrijk, Maassluis (1500 woningen)

TU Delft / Technopolis ( 90 ha)

Diemen, Holland Park (3000 woningen)