Integrale duurzaamheidsvisie

Wij allen zien de gevolgen van klimaatverandering: extremiteiten op het gebied van hitte, neerslag, droogte. Deze alsmaar urgenter wordende opgave vraagt om pragmatische adaptie. Gebiedsmanagers ziet klimaatadaptatie als een integrale opgave. Wij gaan voor praktische, haalbare en breed gedragen toepassingen.

Gebiedsmanagers werkt inhoudelijk samen met gerenommeerde netwerkpartners aan de oplossingen voor een klimaatadaptieve aanpak. Wij bieden meerwaarde door naast de technische haalbaarheid ook de betrokkenheid van bewoners en andere stakeholders serieus te nemen. Elke wijk, buurt vraagt een eigen benadering.

Het opstellen van een integrale visie voor een toekomstbestendige wijk is een prima basis voor uitwerking van het wijkprogramma. Maar ook het werken met relevante uitgangspunten voor duurzaamheid. Op basis van ambitieweb 2.0 zijn wij in staat om samen met alle stakeholders de duurzaamheidsdoelstellingen nader te concretiseren en zoveel mogelijk projectspecifiek te maken