Verbeteren, verbinden, versterken

Integrale wijkaanpak ontrafeld

In een dynamische omgeving vol politieke en ambtelijke beleidskaders, uiteenlopende wensen en diverse ambities staan we regelmatig voor complexe vraagstukken bij de start van projecten. Deze wensen, ambities en kaders kunnen soms botsen. Hoe gaan we hiermee om?

Voor de gemeente West Betuwe hebben we de integrale wijkaanpak, het participatietraject en de technische uitwerking van de openbare ruimte in Oud Asperen begeleidt. Fase 1 (waarover eerder een artikel deelden), is in bestek gereed en wordt in het najaar aanbesteed. En op dit moment wordt Fase 2 opgestart.

Ook hier starten we samen met de Stijlgroep met de integrale en gebiedsgerichte aanpak. Voor heel Oud Asperen hebben we eerder de identiteit en beeldkwaliteit besproken met de omgeving en vastgesteld. Binnen dit ruimtelijke kader kijken we naar de uitgangspunten, wensen, eisen en ambtelijke ambities van de vakdisciplines. Dit onderbouwen we met de eerder geanalyseerde wensen en zorgen uit de omgeving (bewoners en ondernemers).

Daarnaast bespreken we waar de conflicten op themaniveau, zoals klimaatadaptatie, verkeer, vergroening, riolering, en wegbeheer liggen. Met als resultaat een gedragen gebiedsgerichte ambitie voor Oud Asperen. Na ambtelijk en bestuurlijk akkoord gebruiken we deze kaders voor de toekomst als startpunt nemen voor het gesprek met de omgeving. We gaan er vanuit dat we, net als bij fase 1, in een zorgvuldig participatietraject ook voor fase 2 een gedragen toekomstbestendig ontwerp voor de inrichting opgesteld wordt.

Een ontwerp, passend bij de gemeentelijke ambitie dat de bewoners en ondernemers van dit schitterende stadje verdienen!

Woensdag 27 september 11:30 uur geven we op vakbeurs Openbare Ruimte een lezing en vertelt projectleider Cyril Parchomov graag meer over het succesvol doorlopen gebiedsgerichte en integrale aanpak van het project Oud Asperen.  Je kunt ons vinden in lezingenzaal 2 en wil je voor of na de presenatie een bezoek brengen aan onze stand? Je bent van harte welkom op onze stand 3.5.17 in Hal 3

Banner_VOR_ Lezing_Integrale Wijaanpak (2)