De komende jaren zullen in Nederland de overlast en kosten ten gevolge van klimaatverandering alleen maar toenemen. Dit heeft een directe relatie met de leefbaarheid van wijken en de betaalbaarheid van wonen. Gebiedsmanagers ziet in deze ontwikkeling vooral een mooie kans. Verouderde woonwijken vragen om een nieuwe herinrichting. Samen met bewoners een mooi startpunt om de leefbaarheid te vergroten en daarmee effectief te anticiperen op deze optredende klimaatverandering. Uiteindelijk is een woonwijk gemaakt door en voor de mens. De mens is het uitgangspunt voor de herinrichting van de wijk. De bewoners worden daarom vroeg in het proces betrokken, zodat hun wensen worden meegenomen in het uiteindelijke ontwerp.

Lees het volledige verhaal in onze digitale brochure:

Vul uw naam en e-mail adres in om de brochure in te zien: