In opdracht van de gemeente Papendrecht is in 2016 door Buro Bergh en Gebiedsmanagers samen met de bewoners van de wijk Westpolder een klimaatadaptief herinrichtingsontwerp voor de wijk Westpolder opgesteld. In het ontwerp wordt een (deels) gescheiden rioleringssysteem aangelegd, waarbij het regenwater grotendeels wordt afgekoppeld en door vertraagde afvoer naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd.

In 2017 is de reconstructie van de oostelijke helft van de wijk Westpolder technisch uitgewerkt tot bestek en bestekstekeningen door Gebiedsmanagers. Dit werk is inmiddels aanbesteed en nu in uitvoering. Begin van dit jaar heeft Gebiedsmanagers de opdracht ontvangen om ook de westelijke helft van de wijk Westpolder technisch uit te werken. Daarvan zijn eind mei 2018 de bestekstekeningen opgeleverd. Uitvoering zal naar verwachting in 2019 plaatsvinden.

Het afkoppelen van het hemelwater is toekomstbestendig en zal na realisatie in de wijk Westpolder niet meer tot problemen leiden. Kolken worden in Westpolder-west niet aangelegd, het hemelwater dat op de verharding valt, loopt onder afschot naar een groenvlak. Dit groenvlak kan het water bovengronds afvoeren direct naar het oppervlaktewater, of het water loopt eerst via een ‘wadi’ of ‘regentuin’.

De wadi is een verlaagd grasveld waar het water wordt opgevangen en uiteindelijk (via de bodem) vertraagd wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. De regentuin is een verlaagde tuin (openbaar groen) naast de verharding waarin het water wordt opgevangen. De beplanting van deze tuin is speciaal uitgekozen en kan een langere periode tegen veel water. In één van de straten is het niet mogelijk om hemelwater via de verharding af te voeren naar een grasvlak; hier wordt waterpasserende verharding toegepast. In het cunet van deze straat wordt het water dan vertraagd afgevoerd. Gebiedsmanagers heeft ervoor gezorgd dat de oplossingen technisch zijn uitgewerkt en op een goede wijze uitgevoerd kunnen worden.

 

VB: Regentuin