Ook dit jaar steven we weer af op een nieuw droogterecord. Het is nog nooit zó droog geweest aan het einde van mei, terwijl begin dit jaar op verschillende locaties flinke wateroverlast is ontstaan!  Daarnaast is de stijging van de temperatuur vooral merkbaar in de steden. Overdag warmen de steden sterk op en ‘s nachts zijn de steden minder in staat de warmte af te geven en ontstaan er hitte-eilanden. De opwarming van de stad heeft negatieve effecten op het welbevinden, de gezondheid, het concentratievermogen en de arbeidsproductiviteit van de bewoners.

Goedland is een deelplan binnen de ontwikkeling Wilgenrijk gelegen in Maassluis. Voor de ontwikkeling van het deelplan is de ambitie uitgesproken om het klimaatbestendig in te richten. Dit betekent: omgaan met piekbuien en het beperken van de gevolgen van droogte en hitte.

Ontwerp op hoofdlijnen                                                                                                                                                                            Voor het dimensioneren van het hemelwaterafvoersysteem zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:

  •  Er is geen hemelwaterstelsel aanwezig binnen de ontwikkeling. Het hemelwater wordt oppervlakkig afgevoerd of geborgen in groenzones;
    • Oppervlakkige afvoer wordt gerealiseerd over molgoten (kleine buien), de rijbaan zelf (extreme situaties) of via greppels in het groen.
  • De toekomstige bewoners worden gestimuleerd, en vanuit de gemeente verplicht, om 1m3 berging te realiseren op het eigen perceel. Hemelwater kan niet worden aangeboden via een buis op de openbare ruimte.
  • Om de grondwaterstand aan te vullen wordt er gebruik gemaakt van de passerende werking van het zandcunet. Deze heeft voldoende capaciteit om de bomen in langere perioden van droogte te voorzien van water, om de verdampende/verkoelende effect te behouden.

Figuur 1 Oppervlakkige afvoer naar de watergang

Figuur 2 Greppels voor oppervlakkige afvoer en infiltratie in de bodem