Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland en de rest van de wereld. De diversiteit neemt af en de monocultuur neemt toe. Dit heeft een groot effect op het aantal unieke lokale plant en diersoortenDaar bovenop komt ook nog eens het veranderende klimaat waardoor de groeiomstandigheden steeds extremer worden, zoals lange periodes van droogte waar sommige plantensoorten niet tegen bestand zijn   

Gemeente Vijfheerenlanden heeft ecologie echter hoog in het vaandel staan en heeft de ambitie om de lokale ecologie in de komende jaren actief te gaan versterken. Om die reden worden er bijna alleen nog maar natuurvriendelijke oevers aangelegd binnen de gehele gemeente. Een natuurvriendelijke oever kenmerkt zich doordat deze oever specifiek wordt ingericht voor de natuur, waar veel verschillende plantensoorten zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast wil de gemeente naar de toekomst toe in alle kernen actiever de lokale ecologie gaan versterken.

Gebiedsmanagers is door de gemeente Vijfheerenlanden gevraagd om samen te werken aan de realisatie van een aaneengesloten natuurvriendelijke oever van circa één kilometer lang binnen de bebouwde kom van Leerdam. Door het aanleggen van deze enorme natuurvriendelijke oever wordt de lokale ecologie in Leerdam een handje geholpen en kunnen plant- en diersoorten zich goed ontwikkelen. Dit wordt bereikt door bestaande ecologie op voorhand te inventariseren en de mogelijke kansen daarop af te stemmen. Er wordt niet alleen gekeken naar hoe flauw een oever aangelegd kan worden, maar ook waarmee de bestaande ecologie zich sterker kan ontwikkelen door kleine of grotere ingrepen in de oever van de watergang.   

Deze kansen worden verwerkt in een schetsontwerp waarop omwonenden mogen meedenken aangezien zij de wandelroute langs de oever intensief gebruiken. Mede door deze bewoners te betrekken en te informeren kan er meer draagvlak gecreëerd worden voor het versterken van de lokale ecologie. 

Vragen of ook zo’n mooie oever in uw gemeente, neem dan contact op met….

E-mail: maarten.de.hoog@gebiedsmanagers.nl.

Mobiel: 06 23939319