Gis-analyse oppervlakkig afstromen

In uw wijk weten waar kansen liggen voor oppervlakkig afstromen over de weg? Het kan met onze GIS-Analyses!

Als Gebiedsmanagers zien we dat er veel laagdrempelige kansen liggen binnen bestaand stedelijk gebied om de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten. Om deze voor u gemakkelijk uit te lichten hebben wij een aantal GIS-Analyses ontwikkeld die deze kansen visualiseert voor uw wijk. Door de visualisaties is het eenvoudiger om te sturen op kansen maar ook om kansen actief mee te nemen in een project.

Gebruik: Projectstart 🤝 en ontwerpfase 📐

In de analyse oppervlakkig afstromen wordt op basis van openbare data inzichtelijk gemaakt bij welke straten het mogelijk is om oppervlakkig af te stromen. Bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een groenstrook of een watergang aan de kant van de weg.

Deze analyses zijn vooral interessant in gebieden waar al een opgave in de openbare ruimte ligt. Dit kan bijvoorbeeld een wijk zijn waar de riolering sterk verouderd is of waar in de komende periode opgehoogd gaat worden.

Heeft u vragen over hoe de GIS-Analyses uitgevoerd worden en hoe het resultaat gebruikt kan worden? Of heeft u interesse in (een aantal van) deze analyses voor uw wijk? Wij voeren drie analyses naar keuze gratis voor u uit in een wijk naar keuze! Neem gerust contact met ons op voor extra informatie of vraag gelijk uw wijk aan! In de onderstaande afbeeldingen is te zien hoe het resultaat eruit ziet.