Meldingregistratie in Gebiedsportaal

Vraag hier een demo aan

Houdt u tijdens de uitvoering meldingen op papier bij, digitaal of beiden tegelijk?

Het bijhouden van meldingen, de afhandeling ervan borgen en dit communiceren naar de opdrachtgever kan een pijnpunt zijn binnen projecten.

Gebruik: Realisatiefase 👷

Wij zorgen dat grote hoeveelheden data over meldingen op papier die aan het eind van het project gedigitaliseerd overhandigd dienen te worden aan de gemeente behoren tot de verleden tijd. In het Gebiedsportaal is het mogelijk om meldingen tijdens de uitvoeringsfase vast te leggen, bij te houden en te communiceren gedurende de uitvoering. De uitvoerende partij kan zelf in het Gebiedsportaal nieuwe meldingen invoeren, aanpassingen maken en meldingen afhandelen.

De status van de melding wordt aangegeven met een specifieke kleur zodat naar de gemeente gecommuniceerd kan worden hoeveel meldingen gedaan zijn en in welke status deze verkeren. De gemeente heeft dus altijd vanaf eigen computer inzicht in de status van de meldingen, en niet enkel aan het eind van het project, of tussentijds wanneer het vaak al te laat is.

Bij de melding wordt informatie van de bewoners, over de afhandeling en van de genomen maatregelen opgeslagen. Deze informatie, wat gevoelig kan zijn, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en enkel gedeeld met de uitvoerder en de gemeente.

In de film is te zien hoe de melding registratie in zijn werk gaat. Wij werken samen met onze opdrachtgevers zoals om dergelijke digitale vormen van het borgen van informatie en dit verstrekken aan opdrachtgevers de standaard maken.

Bent u benieuwd wat digitale meldingregistratie voor uw project kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op en vraag een demo aan.