Omgevingsmanagement in Leidschendam-Voorburg

Veel meer dan alleen communiceren !

Binnen het Uitvoeringsprogramma Rioleringsprojecten (UPR) van de gemeente Leidschendam- Voorburg wordt al een aantal jaar met succes ons omgevingsmanagement ingezet. Dit resultaten worden behaald door de betrokkenheid van onder andere Cyril Parchomov, als omgevingsmanager. Het is een bewuste keuze van de gemeente om de omgevingsmanager actief mee te laten doen in het projectteam. Een keuze waar ze  de vruchten van plukken. 

Gebiedsgerichte en integrale aanpak met Gebiedsmanagers

Onze gebiedsgerichte en integrale aanpak, onder leiding van Cyril, heeft ertoe geleid dat er in 17 rioleringsprojecten gebiedsgericht en integraal naar de technische opgave gekeken wordt in de kernen, o.a. in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Dankzij een zorgvuldige voorbereiding en de participatieve aanpak van Gebiedsmanagers worden de bewoners bevraagd en betrokken. Heldere communicatie en persoonlijke aandacht zorgen ervoor dat het draagvlak en de betrokkenheid gewaarborgd blijven tijdens alle projectfasen.

Momenteel is Gebiedsmanagers, als raamcontractant voor engineeringsdiensten, bezig met de uitwerking van het bestek voor het rioleringsproject Ridder Snouckaertlaan in Voorburg.

Meerwaarde van Omgevingsmanagement op verschillende niveau’s

In alle projecten in de buitenruimte, dus ook bij rioleringsprojecten, begrijpen wij het belang van omgevingsmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Onze inzet is dan juist van enorme meerwaarde vanaf de initiatiefase tot en met de nazorgfase. Dit sluit naadloos aan op onze Volhoudbaarheidsvisie: het creëren van intern en extern (sociaal) draagvlak, gebiedsgerichte en integrale collectieve planvorming en realisatie van een robuust, toekomstbestendig plan!

Wat is onderdeel van omgevingsmanagement

Visie omgevingsmanagement omarmt in Leidschendam-Voorburg

Deze visie wordt in de gemeente Leidschendam-Voorburg omarmt. In de initiatiefase voeren we een omgevingsscan uit. Elke wijk en omgeving is uniek, en een betrouwbaar startpunt voor omgevingsparticipatie is essentieel. Niet alleen openbare data, beleid en projectspecifieke uitgangspunten worden geanalyseerd. Ook gesprekken met belangrijke interne en externe stakeholders en kansen voor klimaatadaptatie en energietransitie worden verkend, waar nodig met inbreng van de klimaatadviseurs van Gebiedsmanagers.

Voorbereiding en aanbesteding

In de voorbereiding op de aanbesteding stellen we een BLVC- kader (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie) inclusief conditionering op, en wordt beoordeeld welke partij het beste past bij de opgave op het gebied van omgevingsmanagent. Cyril blijft gedurende het hele projectproces een bekend en betrouwbaar aanspreekpunt voor zowel interne als externe partijen in de omgeving.

Toekomst van Omgevingsmanagement

Onze manier van omgevingsmanagement voor de UPR-projecten vanuit opdrachtgever, gaat veel verder dan alleen communiceren tijdens de uitvoering. Een concreet voorbeeld hiervan is het project ‘Bereikbaar Stompwijk’, waar de aanbesteding voor een bouwteam voor de herinrichting van de Doctor van Noortstraat is gestart. Meer details over omgevingsmanagement in dit project volgen in een volgende nieuwsbrief. Hou deze dus in de gaten!

Heb jij al eens nagedacht over hoe omgevingsmanagement jouw projecten kan verrijken?

Hoe zou een samenwerking ons team van Gebiedsmanagers jouw projecten naar een hoger niveau kunnen tillen? We zijn benieuwd naar jouw gedachten. Laat het ons weten!

Contact Cyril Parchomov