Het Omgevingsproces van Gebiedsmanagers

Op weg naar een gedragen duurzame leefomgeving
Registreer hier je gratis toegang

Gebiedsmanagers zit nooit stil. We werken elke dag met veel plezier en toewijding aan  de buitenruimte. Wij zien de beste resultaten als de omgeving actief wordt betrokken en geactiveerd. Wij praten je graag bij over onze nieuwste ervaringen en inzichten tijdens de Klimaat Expo in Houten op 19 en 20 april.

Gebiedsmanagers staat voor een participatieve aanpak, door in de plan- en uitvoeringsfase van projecten de omgeving, zoals lokale bewoners en ondernemers,  mee te laten denken en doen in het project. Dit doen we door het maken van een buurtscan, het slim digitaal en fysiek betrekken van stakeholders en het ontdekken van kansen voor een klimaatadaptieve omgeving.

Afkoppelcoach

In woonwijken zijn de gevolgen van klimaatverandering steeds meer voelbaar, zoals wateroverlast en hittestress. Waterberging en vertraagd afvoeren van regenwater zijn dan goede klimaatadaptieve maatregelen in de gebouwde omgeving. De afkoppelcoach van Gebiedsmanagers gaat met de bewoners  in gesprek over de mogelijkheden tot bergen op eigen terrein en afkoppelen van de regenpijpen van woningen om hergebruik te stimuleren. Zo werken we samen om zowel wateroverlast én droogte te verminderen, besparen we leidingwater en verlagen we de kosten voor waterzuivering.

De uitvoer van deze maatregelen vraagt om een samenwerking tussen gemeente en bewoner. Een mooi voorbeeld is de Indische buurt in Vlaardingen. Onze afkoppelcoaches zijn persoonlijk gedreven om bewoners in heldere taal uit te leggen wat er moet gebeuren en waarom de bewoner een belangrijke rol heeft in een klimaatbestendig Nederland in 2050. Daarnaast enthousiasmeren onze coaches de bewoners om met een groenere tuin zelf extra bij te dragen aan de klimaatopgave.

Omgevingsmanagement 

Omgevingsmanagement loopt als rode draad door alle fasen van een project. Gebiedsmanagers investeert in  een goede relatie met de omgeving.  Want wij beseffen dat meer groen conflicteert met behoefte aan meer parkeren. Hoe zorg je dat alle stakeholders gemotiveerd aanhaken en de oplossing accepteren? Dit doen we door zichtbaar te zijn voor de omgeving, hen mee te laten denken en te snappen wat er wordt afgesproken en dit helder kunnen uitleggen naar de omgeving.

Dit brengen we samen in een stakeholdersanalyse en een communicatie- en participatieplan. Daarnaast verzorgen onze omgevingsmanagers ook procesbegeleiding bij het maken van een ontwerp met de omgeving en blijven zij gedurende het hele project goed in contact met de omgeving. Met een BLVC-plan zoals we bijvoorbeeld in de Akkers in Schiedam hebben gerealiseerd borgen we dat de omgeving ook tijdens de uitvoering gehoord en betrokken blijft.

Om dit optimaal te stroomlijnen gebruiken we bijvoorbeeld de  Bouwapp. In de Bouwapp monitoren we overzichtelijk weergegeven, van klachten tot complimenten en van ideeën tot nieuwsberichten. Een dashboard geeft inzicht in het sentiment van de omgeving.

 

Vakbeurs Klimaat
Tijdens de Klimaat Expo in Houten op 19 en 20 april willen we je graag ontmoeten. We vertellen je alles over onze nieuwste ontwikkelingen, maar nog belangrijker: we willen van jou horen waar jouw interesse en behoefte ligt. Kom dus zeker langs bij onze stand 86 of bezoek onze lezing op 20 april om 13.00 uur met als onderwerp ‘klimaatadaptatie van bewoner tot beheerder’! Heb je nu al vragen of ideeën? Bel dan mij dan gerust op 06 –43915014.

Werner Rietveld

Adviseur omgeving