Ons Team

Richard Walet

Richard Walet

Richard  Walet is een ervaren projectmanager op het gebied van ruimtelijke en infrastructurele projecten. Zijn kracht en passie liggen in het leiden van multidisciplinaire projecten en projectteams. Een goed gevoel voor verhoudingen en bestuurlijk inlevingsvermogen zijn hierbij van belang. Richard werkt daarbij erg  gedreven,  pragmatisch en resultaatgericht.

richard.walet@gebiedsmanagers.nl

Karel Ossewaarde

Karel Ossewaarde

Karel Ossewaarde brengt zijn civieltechnische ervaring graag in vanaf de initiatieffase. Het bieden van een doorkijk op contracteringsmogelijkheden voor realisatie, inclusief risico-inventarisatie, kostenbewaking en het tijdig behalen van mijlpalen. Alert zijn op de mogelijkheden tot optimalisatie en met het besef dat het ontwerp leefbaar en maakbaar moet zijn. Een goede samenwerking met publieke partijen staat voorop. Belangrijk om hierbij te beseffen is dat de eisen van de (gemeentelijk) beheerder van belang zijn en men alert moet blijven op een goede procesmatige overdracht. Dit alles op basis van een constructieve samenwerking met de betrokken partijen.

karel.ossewaarde@gebiedsmanagers.nl

Kris Horvers

Kris Horvers

Kris Horvers heeft inmiddels jarenlange ervaring in de bouw en civiele sector. Hij combinneert zijn ervaring als bouwkundig ingenieur en ontwerper met civieltechnische kennis. Integraal ruimtelijk ontwerp en technische uitwerking met kennis vanuit meerdere disciplines, is daarbij zijn meerwaarde . Als projectingenieur assisteert Kris in de verschillende fasen van ruimte ontwikkeling, van schetsontwerp tot bestek. Hierbij coördineert  Kris ook  tussen de verschillende partijen. Kris is resultaatgericht, en heeft de wensen en eisen van de opdrachtgever, gebruiker, ontwerpen en wetgeving dan ook centraal staan.

kris.horvers@gebiedsmanagers.nl

Peter Caesar

Peter Caesar

Peter Caesar is als civieltechnisch projectleider multifunctioneel inzetbaar.  Hij zet zich met name in voor gebiedsontwikkeling en binnenstedelijke reconstructies, maar ook voor multidisciplinaire projecten van verschillende grootte in diverse werkgebieden. Peter’s sterke kanten zijn de focus op de omgeving, het stroomlijnen van engineeringsprocessen binnen een project en zijn creatieve wijze van het oplossen van knelpunten. Het dagelijkse werk van Peter bestaat voornamelijk uit het coördineren van in- en externe werkzaamheden, waarbij hij verantwoordelijk is voor aspecten als geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd. Tevens is hij nog altijd nauw betrokken bij het schrijven van bestekken en werkbeschrijvingen, nutswerkzaamheden, SSK-ramingen, grondstromenplannen, vergunningen en de uitvoeringsbegeleiding.

peter.caesar@gebiedsmanagers.nl

Cyril Parchomov

Cyril Parchomov

Cyril Parchomov is een ervaren civieltechnisch projectleider van uiteenlopende projecten. Na zijn studie ruimtelijke ordening en planologie heeft hij ruime ervaring opgedaan in projectmanagement bij verschillende gebiedsontwikkelingsprojecten. Cyril is een energiek, klant- en resultaatgericht, analytisch en sociaalvaardig, met een praktisch en projectmatige instelling. Daarnaast is hij positief ingesteld en kan Cyril deze positiviteit goed tot uiting brengen binnen de organisaties waarvoor hij werkzaam is. Hij heeft kennis van uitvoeringsgerichte aspecten van projecten en beschikt over een gezonde sensitiviteit op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau.

cyril.parchomov@gebiedsmanagers.nl

Rita Wijning

Rita Wijning

Rita Wijning is een ervaren allround Civieltechnisch Projectingenieur. Als Allround Civieltechnisch ingenieur is zij nauw betrokken bij verschillende projectfases van de ruimtelijke ontwikkeling. Ze heeft meerdere jaren internationale stedenbouwkundige ervaring en zet deze met veel passie in om onze klanten een betere, veiligere en groenere leefbare omgeving te ontwerpen.

rita.wijning@gebiedsmanagers.nl

Liesbeth Moerman

Liesbeth Moerman

Liesbeth Moerman biedt als office manager ondersteuning aan het management en de projectleiders bij de uitvoering van de dagelijkse bedrijfsvoering en de projectadministratie. Ze is behulpzaam en weet op het juiste moment waar ze ondersteuning kan bieden. Ze verzorgt en beheert diverse administratieve taken en procedures. Daarnaast biedt Liesbeth ondersteuning aan het management met het ontwerpen en implementeren van kantoorbeleid, vergelijken van resultaten met de standaard en het uitvoeren van verbeteringen, dit alles om de kwaliteit op peil te houden. Haar werkwijze kenmerkt zich door haar open manier van communiceren en oplossingsgerichtheid waarbij klantvriendelijkheid en het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel staat.

liesbeth.moerman@gebiedsmanagers.nl

Mathijs Bol

Mathijs Bol

Mathijs Bol is een junior adviseur gebiedsontwikkeling en biedt ondersteuning bij het opstellen van offertes, projectplannen en het optuigen en beheren van digitale GIS-viewers. Na zijn studie watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam, heeft hij zijn kennis verbreed in de geotechnische wereld. Deze ervaring komt uitstekend van pas bij de vele interessante buitenruimtelijke en infrastructurele projecten.

mathijs.bol@gebiedsmanagers.nl

Sabine Maanders

Sabine Maanders

Sabine Maanders biedt als projectcoördinator ondersteuning op diverse vlakken binnen gebiedsontwikkelings- en reconstructiewerken.  Ze verzorgt ontwerp-activiteiten, pure civieltechnische voorbereidingen  en diverse bijkomende, aanverwante zaken. Sabine is breed inzetbaar, ontzorgend en heeft tevens een stel groene vingers.Door middel van een goede samenwerking met alle betrokken partijen en een gestructureerde werkwijze streeft Sabine altijd naar het beste resultaat.

sabine.maanders@gebiedsmanagers.nl

Mark van der Valk

Mark van der Valk

Mark van der Valk is een ervaren en vakbekwame cultuurtechnisch / civieltechnisch adviseur en projectleider. Hij is betrokken bij opdrachten vanaf de advisering, contractuitwerking, directievoering, tot en met de oplevering van het werk voor infrastructurele projecten en gebiedsontwikkelingen. Mark is een teamspeler met een goed gevoel voor de verhoudingen tussen opdrachtgever en andere stakeholders. Door zijn opleiding tuin- & landschapsinrichting en de jarenlange ervaring heeft hij naast technisch kennis ook inzicht in wat de ontwerper wil en heeft hij oog voor het toekomstige beheer. Dit geeft een praktische invulling en toegevoegde waarde aan het project. Ook is hij zeer bekwaam in het overbrengen van zijn kennis aan zowel de opdrachtgever als collega’s.

mark.vandervalk@gebiedsmanagers.nl

Maarten de Hoog

Maarten de Hoog

Maarten de Hoog is werkzaam als adviseur gebiedsontwikkeling en afgestudeerd aan de studie Watermanagement van de Hogeschool Rotterdam. Gedurende zijn studie heeft hij te maken gehad met verschillende aspecten van water zoals: techniek, design en governance. Samen met de kennis van deze aspecten en een persoonlijke interesse voor techniek en klimaatadaptatie, biedt hij een goede aanvulling voor vernieuwende en klimaat adaptieve gebiedsontwikkelingen.

maarten.de.hoog@gebiedsmanagers.nl

Jesse Kleijwegt

Jesse Kleijwegt

Jesse Kleijwegt is sinds begin september 2017 bij ons in dienst. In 2016 heeft hij de bachelor Ruimtelijke Ordening en Planologie afgerond met een specialisatie in de gebiedsontwikkeling en een Honours Degree voor innovatiekracht. Hij heeft tijdens deze studie geconstateerd dat, anno nu, effectief grip krijgen op onze gebouwde omgeving verder gaat dan ontwerp en techniek. Jesse heeft daarom besloten om door te studeren op de maatschappelijke en culturele dynamiek van de buitenruimte. Hij is in de zomer van 2018 afgestudeerd en heeft zijn masterr Stadssociologie behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als adviseur is Jesse betrokken bij projecten in de buitenruimte met aandacht voor mens en maatschappij, waar een integrale focus op klant, omgeving en klimaat een belangrijke rol speelt. In de huidige tijd is kennis delen macht en Jesse deelt kennis graag met anderen in een energieke en collegiale houding, gesterkt door een sociaal en leergierig karakter.

jesse.kleijwegt@gebiedsmanagers.nl

Olaf Hoogerdijk

Olaf Hoogerdijk

Olaf Hoogerdijk is een  projectleider met brede ervaring op multidisciplinaire projecten van diverse grootte in diverse werkgebieden en van werken in de openbare ruimte, zoals grootschalige herinrichtingen en groot onderhoud aan kunstwerken. Projecten zet hij altijd volgens zijn strategie uit en zorgt dat bij de start van een project de scope is vastgesteld. Zijn focus ligt op de omgeving, het stroomlijnen van engineeringsprocessen en het op creatieve wijze oplossen van knelpunten. Zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoering. Hij is resultaatgericht, politiek sensitief (langdurige ervaring bij gemeentelijke organisaties) en heeft veel ervaring met bewonersparticipatie. Olaf is sterk in structuur brengen in een project, projectmatig werken en het beheersen van de GROTIC aspecten. Tevens heeft Olaf uitgebreide ervaring met het begeleiden van risico sessies en risico-gestuurd werken.

olaf.hoogerdijk@gebiedsmanagers.nl

Erik Tanis

Erik Tanis

Erik Tanis is na het behalen van zijn bachelor studie Watermanagement aan de slag gegaan als adviseur gebiedsontwikkeling. Tijdens zijn studie heeft hij kennis opgedaan op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptief waterbeheer in stedelijk gebied. Erik heeft passie voor het werken aan een groene en klimaatadaptieve  buitenruimte. Als adviseur biedt hij ondersteuning bij onder ander GIS en Autocad werkzaamheden.

erik.tanis@gebiedsmanagers.nl