Gebiedsmanagers heeft een visie waarin de participatieve aanpak centraal staat. Dit houdt in dat we onderkennen dat een bottom-up benadering – de bewoners en gebruikers van een gebied als uitgangspunt – centraal staat. Dit noemen wij sociale duurzaamheid. In deze wijkgerichte aanpak zetten we succesvol middelen in als onze Digitale Enquête waarbij we op laagdrempelige wijze de omgeving betrekken met hoge respons. Borgen van relevante informatie als kaders, uitgangspunten en responsdata doen we in ons Gebiedsportaal: een online omgeving met makkelijk ontsloten projectinformatie dat gecombineerd en gedeeld kan worden met partners van het projectteam.

In de huidige bijzondere tijd van de Coronacrisis met maatregelen zoals het respecteren van social distance, kunnen fysieke bijeenkomsten als bewonersavonden niet worden georganiseerd. De verwachting is dat dit nog maanden gaat duren. Vertraging in participatietrajecten in voorbereidingsfasen van projecten ligt hierbij op de loer. Daarnaast kan men huiverig zijn om überhaupt nieuwe projecten met participatietrajecten op te starten.

Dat hoef niet met de inzet van de participatieve aanpak van Gebiedsmanagers!

Deze aanpak is namelijk prima toepasbaar in deze tijd, want met behulp van de Digitale Enquêtetool kan participatie in volledig digitale vorm worden voortgezet of opgestart. De inzet van het Gebiedsportaal biedt een uitkomst voor heldere en toegankelijke online communicatie. Hierbij wordt op heldere wijze een terugkoppeling van responsdata uit de digitale enquête gegeven, met behoud van feedback op het ontwerp door bewoner. Door op deze wijze bewoners en partijen digitaal te verbinden blijft sociale duurzaamheid realiseerbaar en staat niets een efficiënt publieksparticipatietraject in de weg, ook niet ten tijde van de Coronacrisis!

Nieuwsgierig geworden? Wij zijn graag bereid om verder te praten over de mogelijkheden van onze aanpak.