Lees hieronder hoe de gemeente Vlaardingen erin slaagt om burgers te betrekken bij
het pilot project – om op een gezonde wijze hemelwaterafvoer af te koppelen bij
buurtbewoners

Partner gezocht!
De gemeente Vlaardingen was op zoek naar een partner voor het nieuwe rioolreconstructieproject. Dit
keer ging het om de Indische Buurt, kwadrant 1. De gemeente wil graag huishoudens stimuleren om
hun hemelwaterafvoer af te koppelen. Waarom ze dit willen doen? Het is simpelweg beter voor het
milieu. Het afkoppelen van het hemelwaterafvoer zorgt er namelijk voor dat bij hevige regenval de
overstromingen van vuil rioolwater afnemen. Dat is een stuk beter voor de natuur, omdat het op deze
manier minder in aanraking komt met dit bevuilde rioolwater.

Participatiesamenleving het kan
De gemeente koos voor een benadering die past binnen de participatiesamenleving. Persoonlijke
betrokkenheid realiseren bij buurtbewoners. Deze aanpak is echter nog nooit eerder gedaan binnen
de gemeente. Het analyseren van de situatie en het verkennen van de mogelijkheden is nog nooit in
zo een verbondenheid gerealiseerd. Het is een gloednieuwe pilot met verschillende
projectdoelstellingen.

Gebiedsmanagers
Voor deze pilot heeft de gemeente samengewerkt met Gebiedsmanagers, onder de naam
Afkoppelcoach. Het belang van de afkoppeling wordt door middel van persoonlijke gesprekken met de
buurtbewoners ter sprake gebracht. Samen met de bewoners werd er per huishouden gekeken naar
de beste oplossing en zo werden zij geënthousiasmeerd om na te denken over maatregelen die zij
zelf zouden kunnen verrichtten.

Onderzoek en haalbaarheid
Voordat de buurtbewoners werden benaderd, werd eerst een onderzoek verricht. In dit onderzoek
werd het plangebied bekeken, het karakter onderzocht en de haalbaarheid gecheckt. Voor de gemeente heeft Gebiedsmanagers een buurtanalyse verricht waarbij een investeringsanalyse werd gemaakt van de te verwachten opbrengst. Opbrengt in deze zin betekent de afkoppelbaarheid van de
individuelen percelen. Daarnaast geeft deze analyse een doorrekening van de totale afkoppelkosten in het project en wordt deze afgezet tegen de financiële projectreservering en duurzaamheidsbaten.

 

Helder communicatietraject
Hierna startte een helder communicatietraject. Hierbij vonden er gesprekken plaats tussen bewoners
en afkoppelcoaches om de problemen en doelstellingen over te brengen. In deze gesprekken vond
een heldere en logische vertaling plaats van de technische opgave. Samen met een hovenier bespraken Gebiedsmanagers de verschillende mogelijkheden om de private grond te verduurzamen.
Met beeld- en videomateriaal wordt de bewoner geïnformeerd, gestimuleerd en geactiveerd om zelf
een bijdrage te doen op hun eigen terrein.

Hoe creëer je een gezonde betrokkenheid
Met deze proceswijze verwachten we een gezonde betrokkenheid van de buurt te creëren. Mocht het
pilot project succesvol zijn, hetgeen dat we toetsen door middel van een uitgebreide evaluatie, dan
kan deze methode van persoonlijke benadering voor de overige kwadranten in de Indische Buurt
eveneens worden toegepast.

Filosofie van Gebiedsmanagers
Deze vraag sluit naadloos aan bij de filosofie van Gebiedsmanagers: Het zorgvuldig inrichten van een
gezonde leefomgeving is – met aandacht voor alle betrokkenen – van ongekend belang. De veranderende samenleving werd tijdens dit project zichtbaar. Mensen kunnen en willen zichzelf beter
organiseren. De overheid beweegt duidelijk mee in deze ‘bottom-up’ trend, door het geleidelijk introduceren van de participatiesamenleving.

Juiste benadering en resultaat

Ook sluit deze benadering goed aan op het afkoppeltraject van particuliere riolering bij het (te

realiseren) gescheiden rioolstelsel in de openbare ruimte. De omgeving wordt hierbij ook betrokken bij
de planvorming via een participatieproces. Zij ontvangen informatie over de duurzaamheidsambities
van de gemeente en de maatregelen die hierbij horen. De gemeente gaat het dialoog aan met de buurtbewoners en daarmee is de eerste belangrijkste stap gezet. 

Ga jij mee met ons op de volgende reis? 

Neem contact op met Cyril Parchomov | Projectleider/Omgevingsmanager | cyril.parchomov@gebiedsmanagers.nl | Tel. 0651392394