Onze kracht: het beste resultaat voor een participatieproces met draagkracht

Participatietrajecten

Naast het reguliere civieltechnische werk, ligt onze kracht ook in het verzorgen van participatietrajecten 

Hieronder zijn een aantal tools beschreven die wij inzetten voor een gedragen en vlot participatieproces, van voorbereiding tot uitvoering met de inzet van gedegen omgevingsmanagement. In de praktijk krijg je regelmatig te maken met vraagstukken waar diverse stakeholders bij betrokken zijn, wat projecten complexer maakt, omdat ook met deze partijen rekening gehouden moet worden om het project tot een positief resultaat te leiden. Kortom Omgevingsmanagement wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen met name binnenstedelijke infraprojecten.

Voorbereidingsfase

In de voorbereiding van projecten zetten wij de wijkanalyse en de online enquête in om de type wijk en de wensen van de bewoners in kaart te brengen. Hierin maken we stakeholderanalyses om integraal en gebiedsgericht de projectopgaven in relatie tot de directe omgeving te analyseren. Met de wijkanalyse wordt inzicht verkregen in wat voor type wijk gewerkt gaat worden en met een krachtenveldanalyse wie welk belang heeft in het project. In een communicatiekalender wordt duidelijk op welke wijze we de communicatie- en participatiestrategie toepassen en welke middelen we hier wanneer voor inzetten.

Stakeholdersanalyse - rol van stakeholders
Participatie - toelichting niveau rollen stakeholders

 Voorbeeld krachtenveldanalyse als onderdeel van de stakeholdersanalyse

Laagdrempelig

Op basis daarvan wordt bepaald hoe, waar en met wie wordt geparticipeerd. De online enquête kunnen mensen thuis op elk apparaat invullen, waardoor een veel beter beeld van de wensen van de bewoners verworven wordt.  In de voorbereidingsfase maken we ook BLVC-kaders vanuit de opdrachtgever en BLVC uitvoeringsplannen vanuit de opdrachtnemer, om alle aspecten voor zorgvuldig en volledig omgevingsmanagement uit te kunnen voeren.

Omgevingsscan: Visualiseren gebiedsgerichte integrale aanpak

Omgevingsscan: visualiseren gebiedsgerichte integrale aanpak

Bewonersavonden

Richting definitief ontwerp ontzorgen we u door het aanspreekpunt voor de omgeving te zijn. Zowel online als doormiddel van fysieke bewonersavonden informeren wij de bewoners wat de gevolgen van de werkzaamheden gaan zijn voor de omgeving. Voor het doen slagen van het project is naast bestuurlijke en ambtelijk draagvlak ook draagvlak bij de bewoners en ondernemers essentieel. Sociale duurzaamheid noemen wij dat. Dit doen we door zorgvuldige participatie toe te passen met  persoonlijk aandacht in het proces met klankbordgroepen. De bovenstaande aspecten vallen binnen de algemene procesbegeleiding die wij vanuit het omgevingsmanagement op ons nemen.

Realisatiefase

Tijdens de uitvoering faciliteren wij melding registratie in het Gebiedsportaal. Het bijhouden van meldingen, de afhandeling ervan borgen en dit communiceren naar de opdrachtgever wordt zo op één centrale locatie ingericht. Benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet?

Afkoppelcoach

Met onze afkoppelcoach adviseren wij bewoners in wat mensen zelf kunnen doen om hun tuinen klimaatbestendig in te richten. In stedelijk gebied is het grootste deel van de grond privaat terrein, om deze reden valt er veel winst te behalen door bewoners mee te nemen in de gevolgen van klimaatverandering. Onze afkoppelcoach adviseert aan de hand van onze maatregelenkaart klimaatadaptatie.

Leuk om samen eens te sparren?

Zijn er vraagstukken waarover je graag eens met ons over wilt sparren of wil je meer weten over onze werkwijze? Neem dan gerust contact op met Cyril Parchomov. Dit kan direct via onderstaand nummer of je kunt gegevens achterlaten en dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.

Participatie - omgevingsmanagerment  Cyril Parchomov_