Privacy beleid

Privacybeleid Gebiedsmanagers

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina willen wij u informeren welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen.

Gebiedsmanagers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De privacy statement geldt voor iedereen die de website www.gebiedsmanagers.nl bezoekt.

Ons gebruik van verzamelde gegevens:

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Gebiedsmanagers.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Gebiedsmanagers.

Doeleinden
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Gebiedsmanagers gebruik van een derde partij, waarop de gegevens van ingeschrevenen worden opgeslagen. Geheel in lijn met de AVG wet hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten met deze partij gesloten omtrent de veiligheid van persoonsgegevens.

  • Nieuwsbrieven (periodiek 4x per jaar)

Derden
De informatie wordt verder niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf helemaal uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u hier contact met ons op nemen.Wanneer wij uw verzoek ontvangen zullen wij hier zo snel mogelijk op reageren.

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden voor de nieuwsbrief. Gebiedsmanagers wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Gebiedsmanagers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.