Interim management / gedelegeerd opdrachtgeverschap civieltechnische werkzaamheden

De projectmanagers en projectleiders van Gebiedsmanagers kennen de klappen van de zweep. Onze meerwaarde leveren wij direct bij aanvang van het project. In nauwe samenwerking met het ontwikkelteam (ontwikkelmanager, planeconoom, stedenbouwer etc.) geven wij een betrouwbare doorkijk op de civieltechnische kanten van uw beoogde (her)ontwikkeling. Dat kunnen wij doen op inhuurbasis / als gedelegeerd opdrachtgever of als ondersteunend civieltechnisch bureau. Specifieke adviesdiensten en -producten zijn:

Bekijk diensten
  • Het opstellen en afstemmen van de waterparagraaf in overleg met het waterschap. Hiermee zijn de waterhuishoudkundige kaders in vroeg stadium bekend en kunnen waar mogelijk in het stedenbouwkundig plan optimaal ingebracht worden.
  • Het coƶrdineren en integraal afstemmen van de benodigde ruimtelijke onderzoeken (milieu, archeologie, explosieven, flora/fauna). Heldere analyse van mogelijke effecten op het plan.
  • Eerste verkenning van civieltechnische aspecten op de betaalbaarheid van het plan, Zoals een doorkijk op grondbalans of het doorrekenen van civieltechnische activiteiten. Gebiedsmanagers beschikt over gedegen kennis van civieltechnische kostencomponenten bij gebiedsontwikkelingen
  • Opstellen inkoopplannen voor verdere uitwerking van civieltechnische projecten. Mede op basis van actuele kennis van de Aanbestedingswet en aanbestedingsprocedures, heldere analyse van de voor- en nadelen van de verschillende contractvormen geven wij u duidelijk advies hoe verder invulling te geven aan uw ontwikkeling.
  • Duurzaamheid en MVO spelen steeds vaker een rol bij het formuleren van projectdoelstellingen. Wij zijn actief betrokken bij de concrete toepassing van beleidskaders t.a.v. duurzaamheid en MVO. Hierbij hebben wij natuurlijk aandacht voor de benodigde toetsmomenten en goedkeuring van met name gemeentelijke afdelingen en het waterschap. Juist bij het afsluiten van de anterieure overeenkomst bieden wij specifieke expertise om te zorgen dat inrichting van de buitenruimte, en alle benodigde procesmatige activiteiten op een doelmatige en efficiĆ«nte wijze ingevuld worden.
Referentie projecten

Wilgenrijk, Maassluis (1500 woningen)

TU Delft / Technopolis ( 90 ha)

Diemen, Holland Park (3000 woningen)