Normaliter begint onze inbreng door gezamenlijk met de opdrachtnemer te werken aan het tenderdocument / Plan van Aanpak. Wij willen graag de uitvoeringsexpertise van de opdrachtnemer op optimale manier verwerken in het PvA en zijn alert om, per project, de onderscheidende elementen op treffende manier te verwoorden. Commercieel gezien zijn wij ons ervan bewust dat hier sprake is van een gezamenlijk offerte-traject. Wij zien dan ook geen problemen om uit te gaan van een bonus na succesvolle opdrachtverstrekking aan de opdrachtnemer. Meerwaarde, ten opzichte van het puur schrijven van een tenderdocument, zien wij echter het meest bij invulling van projectopdrachten door opdrachtnemers, samen met Gebiedsmanagers. U kunt hierbij denken aan:

Lees verder
  • Invulling procesbeheersing (voortgangsrapportages, risico-monitoring en vergunningeninventarisatie etc.)
  • Uitwerken PvE tot Uitvoeringsontwerp. Met onze relatics-ervaring bieden wij efficiente ondersteuning het uitwerken van objecteisen, eenduidige afstemming / toetsingsprocedures met de opdrachtgever etc.
  • Bieden van Gisportalen zodat alle projectbetrokkenen (incl. alle stakeholders) ge├»nformeerd kunnen worden over de juiste projectinfo. Waarbij natuurlijk per partij / per persoon onderscheid gemaakt kan worden in het aanreiken van het type en hoeveelheid aan informatiebronnen.