Vraagstukken voor de openbare ruimte worden steeds complexer en integraler. Het pragmatisch en resultaatgericht begeleiden van deze projecten zit in het DNA van ons bedrijf. Gebiedsmanagers zorgt ervoor dat de juiste mensen voor de juiste taken worden ingezet, waarbij gestuurd wordt op tijd, kwaliteit en geld. Gebiedsmanagers ziet daarbij de participatieve aanpak als een onmisbaar onderdeel van het projectproces. Wij zorgen voor de juiste sturing van processen en voor een goede voorbereiding, uitvoering en afronding van projecten.

Wij zijn omgevingsbewust waarbij we niet alleen oog hebben voor stedenbouwkundige, plan-economische en civieltechnische aspecten, maar ook voor sociaal draagvlak en kansen voor verduurzaming. Projecten in de buitenruimte zijn een uitgelezen kans om de samenwerking tussen diverse stakeholders vorm te geven en ambities op elkaar af te stemmen. Onze aanpak faciliteert samenwerking tussen overheden, bewoners, ondernemers en ontwikkelaars en borgt hierin draagvlak, ook bij beheerders. Zo wordt in synergie een robuuste en volhoudbare buitenruimte gerealiseerd die is afgestemd op ieders wensen.

Met gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke processen, verstand van de inhoud,  en uitermate bedreven in het meenemen van de verschillende belangen van betrokken partijen zorgen wij ervoor dat het stedenbouwkundig ontwerp maakbaar, leefbaar, betaalbaar en duurzaam is.

Voor een meer gedetailleerde uitleg over hoe wij onze werkvelden inzetten bij onze’ klantgroepen’, kan je navigeren naar onze klantgroepen op de website. Onderverdeeld in initiatiefnemers, beheerders, opdrachtnemers