Aanbesteding Wilgenbrug Maassluis

Aanbesteding Wilgenbrug, Prestatie-inkoop (BVP).

In Wilgenrijk, gemeente Maassluis, wordt momenteel hard gewerkt aan de uitvoering van de hoofdinfrastructuur. Wilgenrijk BV is gestart met de  woningbouw en een goede hoofdinfrastructuur is eerste vereiste.  Gekozen is voor een unieke integrale uitwerking van zowel de verkeerskundige ontsluiting alsmede het garanderen van een robuust waterhuishoudkundig systeem. Dit betekent concreet: het oppervlaktewatergemaal wordt geïntegreerd in het viaduct van de Cornelis van der Lelylaan, waarbij een hoogwaardig kwaliteitsbeeld voorop staat. Deze entree vormt het visitekaartje van de nieuwe woonwijk!

Bij het definiëren van de projectscope is duidelijk geworden dat er serieus rekening gehouden moet worden met de bereikbaarheid van de Lely Agri Groep (zeker tijdens de uitvoering). Ook is een  serieuze waterkering  en moet  de hoofdontsluiting zonder overlast  aangesloten  worden op het bestaande hoofdwegennet van Maassluis.

Gebiedsmanagers pretendeert niet de unieke kennis in huis te hebben en  het meest ideale uitvoeringsontwerp aan mogelijke aannemers voor te leggen. Voor dit project is daarom gekozen voor Best Value Procurement (Prestatieinkoop BVP). BVP legt de opdrachtnemers vooral de feitelijke projectdoelstellingen voor.

Samen met de opdrachtgever hebben wij inschrijvers kritisch beoordeeld op de prestatie-onderbouwing en het risico- en kansendossier. Met de meest veelbelovende inschrijvers is het beoordelingsteam van Wilgenrijk aan de slag gegaan en daarbij aansluitend zijn  de interviews met de sleutelfunctionarissen afgenomen.  In combinatie met het afgegeven budgetplafond is er uiteindelijk een keus gemaakt. Het grote  voordeel is het feit dat opdrachtnemers zich kunnen onderscheiden  op basis van bewezen expertise en hoe men deze kennis inzet in dit project. De offerte-kosten zijn hierbij relatief beperkt. Bij voornemen tot gunnen is de beoogd opdrachtnemer aan zet om zijn plan te concretiseren. Pas na deze fase wordt er  gegund en zijn vrijwel alle gezamenlijke onzekerheden benoemd en in het definitieve contract verwerkt.Op basis van de weekrapportage rapporteert  de opdrachtnemer momenteel over de voorgang van zijn werk.

Wilgenrijk BV en Gebiedsmanagers zijn enthousiast over deze wijze van aanbesteden,  omdat op deze manier de energie zich vooral beperkt heeft in een goede projectdoelstelling met het verstrekken van goede basisinformatie. Tevens is er zeer strak gecommuniceerd over het beschikbare budgetplafond.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

januari 10, 2016