Aanleg Parkwal Wilgenrijk Maassluis : recreatie en wonen in rust

Wilgenrijk is een nieuw woongebied tussen Rotterdam en Den Haag, dicht bij Maassluis, Maasland en natuurgebied Midden-Delfland en heeft een grootte van ca. 70 ha., naar verwachting worden er ca. 1500 huizen gebouwd. Het bestaande agrarische gebied wordt komende jaren getransformeerd naar een nieuw woongebied. Aan de contouren van het plangebied, ter hoogte van de A20 wordt een Parkwal aangelegd. Hiermee worden de recreatieve mogelijkheden binnen Wilgenrijk versterkt, terwijl tevens gezorgd wordt voor een adequate geluidsreductie.

De gewenste definitieve inrichting was nog afhankelijk van het uiteindelijke programma waarbij er in de zomer van 2015 nog een eerste planstudie plaatsvond. Tegelijkertijd bestond wel de noodzaak actief te beginnen met het grondwerk rondom deze parkwal.

Gebiedsmanagers heeft op basis van het voorontwerp en het bieden van een eerste geotechnische verkenning op basis van een Best Value Aanbesteding (Prestatie-inkoop) marktpartijen aangesproken op hun creativiteit tot efficiƫnte aanleg van deze Parkwal. Plein06 was verantwoordelijk voor het ontwerp van de Parkwal.

Uiteindelijk hebben diverse marktpartijen hun zienswijze ingebracht waarbij beoogd ontwikkeltempo, benodigde tijd voor zettingen en zorgvuldige aandacht voor de effecten op de omgeving zijn getoetst.

Op basis van de ingediende stukken is besloten Dura Vermeer dit werk op te dragen. Intussen zijn de voorbereidingen voor dit werk in volle gang. Wilgenrijk heeft er alle vertrouwen in dat de gestage aanleg van deze Parkwal de verdere planontwikkeling van het woongebied mogelijk maakt.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

maart 16, 2016