Herinrichting Abtswoudseweg

Namens de gemeente Delf heeft Gebiedsmanagers het project herinrichting Abtswoudseweg begeleid. Voor de herinrichting bestond de Abtswoudseweg volledig uit steen en had een industriële uitstraling. Naast de noodzaak tot rioolvervanging was er MRDH subsidie beschikbaar voor het creëren van een fietsstraat en was er een wens voor een ecologische verbinding door de straat. Deze opgave gezamenlijk heeft geresulteerd in een complete metamorfose van de Abtswoudseweg waarin de ambities elkaar versterken en er rekening wordt gehouden met de aanliggende ontwikkellocaties. Van de ontwikkelingen is grond  verworven om meer ruimte voor waterberging en ecologische structuur te creëren. Bij het woonrijpmaken van deze ontwikkelingen wordt de overige groeninrichting gerealiseerd. Gekozen is om het water af te voeren via de bermen die zijn ingericht als een Wadi. Bij de groenkeuze is gekeken naar een groeninrichting die naast ecologische kwaliteiten ook sierlijke kwaliteit heeft maar ook bestand is tegen natte voeten.

Om dat de berm een beperkte capaciteit heeft zijn er in de Wadi slokop kolken geplaatst om bij onvoldoende capaciteit van de berm als noodoverloop te fungeren.
Uiteindelijk is de Abtswoudseweg het bewijs dat met voldoende ambitie, visie, daadkracht en creativiteit een oude versteende industriestraat omgetoverd kan worden tot een mooie hoogwaardige fietsverbinding, waarbij de bereikbaarheid van de bedrijven nog steeds is geborgd maar inmiddels toch een groene ecologische uitstraling heeft, waarbij hemelwater zoveel als mogelijk op locatie wordt vastgehouden.

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

september 12, 2018