Actieve invulling klimaatadaptie in Papendrecht

De openbare ruimte in de wijk Westpolder aan de westzijde van de Jan Steenlaan is aan vervanging toe. Uit diverse onderzoeken, zoals rioolinspectie, hoogtemetingen en jaar van aanleg is bepaald dat de riolering vervangen dient te worden.

Gebiedsmanagers zag kansen om de buitenruimte qua hemelwaterverwerking en natuurbeleving efficiënter in te richten. Daarnaast wordt door de klimatologische veranderingen gevraagd om een andere invulling van onze openbare ruimte.

Een openbare ruimte moet niet alleen ‘technisch werken’, hij moet ook mooi zijn en een plezier om in te verblijven. De openbare ruimte is namelijk de plek waar men in beweging komt, waar sociale contacten worden opgedaan en waar men samen leeft. De openbare ruimte is de drager van de gezonde stad en moet daarom zorgvuldig worden ingericht. Naast een civieltechnische uitwerking wordt er door Gebiedsmanagers eerst een zorgvuldig doordacht ontwerp afgestemd op mens, plant, dier en klimaat.

Bijzonderheden project: Klimaat, plant en dier

Naast de gevraagde hemelwaterafvoer maken wordt er ook inzichtelijk gemaakt wat de kansen zijn om de temperatuur op warme zomerse dagen in de wijk te beheersen of zelfs te verlagen. De wijk kent een ‘urban heat island’ effect. Dit betekent dat de temperatuur overdag en ’s nachts hoger is ten opzichte van het buitengebied. Tijdens hittegolven wordt dit effect verergerd. Het effect treedt met name ’s nachts op als de warmte in de wijk wordt vastgehouden en de wijk onvoldoende kan afkoelen. Deze opwarming van de wijk heeft negatieve effecten op de nachtrust, welbevinden, concentratievermogen en arbeidsproductiviteit van bewoners. Volgens de klimaatscenario’s van het KNMI zal in de wijk het aantal nachten boven de 20º C toenemen van 7 dagen tot 21 dagen per jaar.

Het dempen van hoge temperaturen valt goed samen met de hemelwateropgave. Wat goed werkt voor de verwerking van hemelwater, verlaagt vaak ook de temperaturen (denk aan minder verharding, meer groen). Door slim ontwerpen kan ventilatie in de wijk worden bevorderd (boom op de juiste plek) en door toepassing van de juiste materialen wordt de temperatuur gereduceerd.

Ook zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om de biodiversiteit in de wijk te vergroten. De wijk kan een hierbij een bijdrage leveren aan het natuurlijk systeem in Papendrecht.

De verdere werkzaamheden van Gebiedsmanagers gedurende dit project bestaan uit het opstellen van het  Schetsontwerp, het opstellen van kostenramingen, het verzorgen van bewonersavonden en de verdere uitwerking in een civiel voorontwerp en definitief ontwerp en een contracteringsadvies.

De verwachting is dat de uitvoeringswerkzaamheden in 2017 mei zullen starten.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

oktober 17, 2016