BOUWLOGISTIEK DRAAIBOEK DEN HAAG CS

‘Den Haag bouwt 10.000 woningen rond stations ‘ kopte de media vorige maand. De bouw wordt geconcentreerd in het economische centrum van de stad zoals rondom het Centraal Station. Maar hoe hou je tijdens deze intensieve verbouwing het station toegankelijk de binnenstad bereikbaar en de routes voor de hulpdiensten transparant? Om daar antwoord op te kunnen geven heeft Gebiedsmanagers de logistieke raakvlakken tussen verschillende bouw en infra projecten in elkaars nabijheid duidelijk in kaart gebracht.

Het gebied rondom Den Haag Centraal staat bekend om zijn complexe, hoogstedelijke openbare ruimte waarin straatniveau, gebouwen, viaducten en tunnels elkaar op meerdere plaatsen overlappen tot wel drie niveaus. Ook staat dit gebied bekend om de talrijke, omvangrijke bouwprojecten die elkaar de komende jaren in rap tempo lijken op te volgen. Om deze werkzaamheden voor passanten, omwonenden en het verkeer met zo min mogelijk hinder te laten verlopen is een forse uitdaging. Om deze logistieke regie in betere banen te leiden heeft Gebiedsmanagers een gebiedsportaal opgesteld (https://denhaagcs.gebiedsmanagers.nl/). In dit gebiedsportaal wordt het ruimtebeslag van alle relevante activiteiten als bouwrijp maken, werkterrein en herinrichten gevisualiseerd, inclusief de noodzakelijke omleidingen die hiervoor benodigd zijn. In het gebiedsportaal zijn tevens de aanrijroutes van hulpdiensten en opstelplaatsen van de brandweer opgenomen. Maar ook de relevante informatie van het Netwerk Stadregie van de gemeente Den Haag is opgenomen. Mogelijke conflicten worden hierdoor snel een eenvoudig zichtbaar.

Deze visualisatie is volledig interactief. Niet alleen ruimtelijk, maar ook in de tijd. Met behulp van een time slider kan een ‘logistiek draaiboek’ afgespeeld worden, maar deze kan ook handmatig op een bepaalde datum ingesteld worden. Vervolgens kan via de viewer ingezoomd worden op een bepaald gebied, of kan men juist uitzoomen om bijvoorbeeld de noodzakelijke omleidingen in een groter geheel te kunnen bezien. Deze GIS data is gekoppeld aan de integrale planning van de projecten. Zodra er wijzigingen in de overall planning optreden kan deze op eenvoudige wijze geactualiseerd worden. Niet alleen levert dit tijdswinst op, maar fouten en ongewenste effecten die deze wijzigingen met name voor de omleidingen en bouwrouting veroorzaken worden direct zichtbaar in het ‘logistieke draaiboek’!

Vaardigheden

Gepubliceerd op

september 29, 2019