Bruggen in Wilgenrijk

Wilgenrijk is een nieuw woongebied in ontwikkeling tussen Rotterdam en Den Haag, dicht bij Maassluis, Maasland en het natuurgebied Midden-Delfland. In dit gebied van Wilgenrijk worden de komende jaren ca.  1.750 woningen gebouwd. Het gebied is groen, waterrijk en landelijk. Met een rust die zeldzaam is in de Randstad. Lanen, straten en pleintjes gaan aangenaam op in de boomrijke, groene omgeving. Wilgenrijk is opgedeeld in verschillende deelplannen met elk een eigen identiteit. Door het vele water moeten er ook veel bruggen worden aangelegd voor een goede bereikbaarheid. Inmiddels is de eerste brug aangelegd, de brug naar het deelplan ‘Eiland’.

Door architectenbureau Plein06 is er een ontwerpdocument voor alle bruggen in Wilgenrijk opgesteld. Om deze bruggen te realiseren heeft Gebiedsmanagers de coördinerende taak vanaf ontwerp tot en met realisatie met veel plezier op zich genomen.

De brug voor het deelplan ‘Eiland’ is de eerste brug welke is opgeleverd binnen Wilgenrijk. Voor Gebiedsmanagers begint het met het technisch uitwerken van de brug, zodat deze een goede civieltechnisch aansluiting op de inrichting van het deelplan en de aanliggende toegangsweg krijgt.

Voor het realiseren en leveren van een composieten brugdek is FiberCore Europe ingezet. Zij hebben hiervoor de ontwerptekening van de brug verder uitgewerkt naar een productietekening. Daarnaast zijn er constructietekeningen en – berekeningen van de landhoofden gemaakt door Maters en De Koning en een netwerkpartner van Gebiedsmanagers. De coördinatie tussen de verschillende partijen wordt door Gebiedsmanagers uitgevoerd. Ook de gemeente Maassluis speelt een belangrijke rol in dit project. Als alle werkzaamheden zijn afgerond, draagt Gebiedsmanagers het beheer van de brug over aan de Gemeente Maassluis.

De aannemer GKB, heeft buiten het woonrijp maken van het ‘Eiland’ in een eerdere (voorbereidende)fase van het project ook de realisatie van de landhoofden en het plaatsen van de brug ten uitvoer gebracht. De uitvoeringsbegeleiding, voor zowel het woonrijp maken, als het aanbrengen van de brug heeft Gebiedsmanagers verzorgd. Samen met GKB heeft Gebiedsmanagers er dan ook voor gezorgd dat voor de komst van de eerste bewoners van het ‘Eiland’ de brug in gebruik kon worden genomen.

Vaardigheden

,

Gepubliceerd op

juni 21, 2018